Generiska läkemedel

Generiskt utbyte minskar läkemedelskostnader − men kan inte alltid göras automatiskt på apotek

Syftet med generiskt utbyte är att ingen, varken patient eller samhälle, ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. 

Men alla generiska läkemedel byts inte, även om de ingår i förmånen. Läs mer om icke-utbytbar generika här.

Generiska läkemedel från Orion Pharma

Orion Pharma strävar efter att hålla lågt eller lägst pris för våra generiska läkemedel för att erbjuda vården och patienten kostnadsbesparande alternativ.

     

EXEMPEL PÅ ICKE-UTBYTBARA GENERISKA LÄKEMEDEL INOM FÖRMÅN

Pregabalin Orion (pregabalin)

Indicerat och subventionerat vid neuropatisk smärta, generaliserat ångestsyndrom och epilepsi.

- Brett sortiment av styrkor och förpackningar

- Måste väljas aktivt vid receptförskrivning

Pregabalin Orion (pregabalin) antiepileptika [Rx]. (F)    Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Indikationer: Perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna. Som tilläggsbehandling vid epilepsi för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. Behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) neuropatisk smärta endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig TCA eller gabapentin, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. 3) generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. Behandling med pregabalin har förknippats med yrsel och somnolens, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallskador hos den äldre patientgruppen. Patienter bör därför tillrådas att vara försiktiga tills de känner till läkemedlets potentiella effekter. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruksproblem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig användning, missbruk eller beroende av pregabalin. Hårda kapslar 25, 50, 75, 100, 150, 225 och 300 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2022-06-17. För priser och ytterligare information se www.fass.se.

Gabapentin Orion (gabapentin)

Indicerat och subventionerat vid neuropatisk smärta och epilepsi

- Måste väljas aktivt vid receptförskrivning

Gabapentin Orion tabletter och kapslar (gabapentin) antiepileptika [Rx] F. Vid epilepsi: som tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och barn från 6 år. För monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 12 år. För behandling av perifer neuropatisk smärta, såsom smärtsam diabetesneuropati och postherpetisk neuralgi hos vuxna. Filmdragerade tabletter 600 mg och 800 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2022-08-16. Hårda kapslar 300 mg och 400 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2022-09-07. För priser och ytterligare information se www.fass.se

 


GENERISKA LÄKEMEDEL UTANFÖR FÖRMÅN

för behandling av erektil dysfunktion

Tadalafil Orion (tadalafil)

- Måste väljas aktivt vid receptförskrivning

Tadalafil Orion (tadalafil) [Rx]. EF. Behandling erektil dysfunktion hos vuxna män. För att Tadalafil Orion ska vara effektivt krävs sexuell stimulering. Tadalafil Orion ska inte användas av kvinnor. Tadalafil Orion får inte användas av män med hjärtsjukdom för vilka sexuell aktivitet inte är tillrådlig. Tadalafil Orion ska inte användas av patienter som använder någon form av organiska nitrater. Senaste översyn av produktresumé: 2021-05-31. För ytterligare information se www.fass.se

Sildenafil Orion (sildenafil)

- Måste väljas aktivt vid receptförskrivning

Sildenafil Orion (sildenafil) [Rx]. Ej Förmån. Behandling av män med erektil dysfunktion, vilket är en oförmåga att få eller bibehålla en erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet. För att Sildenafil Orion ska vara effektivt krävs sexuell stimulering. Tabletter 25 mg, 50 mg, och 100 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2021-12-08. För ytterligare information se www.fass.se.

 


Fullständig lista över våra läkemedel, såväl originalläkemedel som generiska läkemedel, hittar du här.


Senast uppdaterad 2021-10-08