Generiskt utbyte 

Minskar läkemedelskostnader − men kan inte alltid göras automatiskt på apotek

Syftet med generiskt utbyte är att ingen, varken patient eller samhälle, ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel.

På apotek byts därför många läkemedel ut till det billigaste alternativet.

Vilka läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och som byts ut till det billigaste alternativet beslutas av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket).

 

Utbytbara läkemedel

  • Innehåller samma aktiva substans, i samma styrka, antal och har samma beredningsform.

  • Bedöms som terapeutiskt likvärdiga och har samma medicinska effekt.

  • Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel är utbytbara.

     

Men alla generiska läkemedel byts inte ut på apotek

Apotek får inte byta vissa grupper av läkemedel, och dessa utgör en stor grupp av läkemedel som förskrivs på recept.

Läkemedelskategorier som vanligtvis inte byts ut:

  1. Läkemedel som administreras med ett hjälpmedel, t ex astmainhalatorer, insulinpennor etc.

  2. Läkemedel som har ett snävt terapeutiskt fönster, dvs läkemedel där det är viktigt att koncentrationen i blodet av läkemedlet inte varierar för mycket, exempel på läkemedel är anfallsförebyggande epilepsiläkemedel, blodförtunnande läkemedel som innehåller substansen warfarin m fl.

  3. Biologiska läkemedel

  4. Läkemedel som saknar läkemedelsförmån, apoteket får byta ut ett läkemedel utan förmån till ett likvärdigt generiskt läkemedel som har förmån. 

För dessa fyra läkemedelsgrupper är det läkaren som utfärdar receptet som gör den medicinska bedömningen om ett generiskt utbyte är lämpligt för patienten.

 

Icke-utbytbara läkemedel kräver ett aktivt val av förskrivaren

Det finns ofta flera generiska alternativ från olika tillverkare att välja mellan. Det exakta produktnamnet måste anges på receptet. Det som står på receptet är det som expedieras på apotek (vissa undantag finns).

 

Ett aktivt val för besparing

Det kan vara stora prisskillnader mellan icke-utbytbara läkemedel - både inom och utom förmån. Ett val av det billigaste generikaalternativet kan ge en betydande besparing i läkemedelsbudgeten, för samhället och den enskilda patienten.

Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen har dessutom fri prissättning och priserna kan variera mellan de olika apotekskedjorna.

 

Generiska läkemedel från Orion Pharma 

Orion Pharma strävar efter att hålla lågt eller lägst pris för våra generiska läkemedel för att erbjuda vården och patienten kostnadsbesparande alternativ.

 


Läs mer om kriterier för utbytbarhet här

Informationskällor och läsning för dig som vill läsa mer om utbytbarhet

Fullständig lista över våra läkemedel, såväl originalläkemedel som generiska läkemedel, hittar du här.


Senast uppdaterad 2024-02-08