}

Easyhaler

En inhalator. Flera behandlingsalternativ vid behandling av astma eller KOL.

Easyhaler är en pulverinhalator som är enkel att använda1 och som erbjuder flera olika behandlingsalternativ vid astma eller KOL. Easyhaler är rekommenderat behandlingsalternativ i 20 av 21 regioner2 och kan bidra till stora kostnadsbesparingar jämfört med andra behandlingsalternativ. Easyhaler är klassad som koldioxidneutral enligt Carbon Footprint Standard3.

Easyhaler finns tillgänglig med välkända och effektiva substanser såsom salbutamol, beklometason, budesonid och kombinationerna budesonid/formoterol och salmeterol/flutikasonpropionat. Easyhaler utvecklas och tillverkas i Finland.

Medicinsk service

Vi erbjuder ett brett sortiment av medicinsk service, bl.a. material om våra produkter och andra hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig och dina patienter. Beställ eller ladda ned här.

Bruksanvisning på olika språk

Easyhaler bruksanvisning finns på 24 olika språk. Klicka här för att ladda ner bruksanvisningar i PDF.

 

Användarinstruktioner Easyhaler

Så här används inhalatorn i tre enkla steg

 

Se en instruktionsfilm för rätt användning av inhalatorn


Referenser

1. Chrystyn H. Clin Drug Invest 2006;26:175-83

2. Aktuella listor per den 01 april 2022. Se respektive rekommendationslista för detaljerad information.

3. Carbon Neutral Product Certificate for Easyhaler product range. Available on request from Orion Pharma.

 Minimiinformation

Salflumix Easyhaler® (salmeterol/flutikasonpropionat) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 50/250 mikrogram och 50/500 mikrogram. För regelbunden behandling av bronkialastma hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande ß2-agonist och inhalationssteroid) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och ’vid behovs’ medicinering med inhalerad kortverkande ß2-agonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande ß2-agonist. KOL: Inhalationspulver i styrkan 50/500 mikrogram. Salflumix Easyhaler är indicerad för symtomatisk behandling av patienter från 18 år med KOL med ett FEV1 <60% av beräknat normalvärde (före bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien samt betydande symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-12-08. Bufomix Easyhaler® (budesonid/formoterol) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 80/4,5 mikrogram, 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För behandling av astma när kombinationsbehandling är lämplig. Bufomix Easyhaler är inte avsett som initial astmabehandling. Bufomix Easyhaler 80/4,5 mikrogram är godkänd från 6 år vid underhållsbehandling och från 12 år för underhållsbehandling och vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling och för vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 320/9 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. KOL: Inhalationspulver i styrkorna 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 <70% av förväntat värde) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram är godkänd från 18 år. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-10-21. Buventol Easyhaler® (salbutamol) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Patienter som ordineras regelbunden antiinflammatorisk behandling (t.ex. inhalerade kortikosteroider) ska uppmanas att fortsätta ta sin antiinflammatoriska behandling även när symtomen minskar och de inte behöver Buventol Easyhaler. Buventol Easyhaler godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2024-01-25. Giona Easyhaler® (budesonid) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos, 200 mikrogram/dos och 400 mikrogram/dos. För behandling av lindrig, måttlig och svår ihållande astma. Giona Easyhaler är inte lämplig för behandling av akuta astmaanfall. Giona Easyhaler är godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2022-03-17. Beclomet Easyhaler® (beklometason) [Rx] F. Inhalationspulver 200 mikrogram/dos. För behandling av bronkialastma. Beclomet Easyhaler godkänd från 5 år. Senaste översyn av produktresumé: 2021-03-04. För priser och ytterligare information se www.fass.se.

 


Senast uppdaterad 2024-03-21

Kontakta oss

Beställ material