}

Om springmask

Springmask är en vanlig men ofarlig tarmparasit. Springmask är vanligast hos barn, men även vuxna kan få springmask.

De vanligaste symtomen på springmask är, att det kliar intensivt i ändtarmsöppningen. Att det kliar runt ändtarmsöppningen beror på att springmasken lägger sina ägg precis utanför ändtarmsöppningen. Masken är som mest aktiv sent på kvällen och på natten. Maskarna är vita, tunna som sytrådar och är ungefär en centimeter långa.

Du kan se springmaskarna i ändtarmsöppningen och ibland i bajset. Hos barnet kan du se maskarna genom att titta runt barnets ändtarmsöppning. Ibland kan du se äggen som små vita prickar, cirka en millimeter stora. Det är lättast att se maskarna sent på kvällen, några timmar efter att barnet har somnat. Springmask kan irritera huden i slidöppningen och slemhinnan i slidan bliver då röd, irriterad och svullen. Springmask behöver inte ge några symtom om det är en lindrig infektion. Det gör att man kan ha springmask utan att märka det.

Hur smittar springmask?
Springmask finns naturligt i vår miljö. De finns ofta i damm och i tyger, till exempel i sängen och på en soffa. Maskarna sprids genom att man får i sig springmaskens ägg genom munnen. Äggen utvecklas till larver i magsäcken och därefter till vuxna maskar i mag-tarmkanalen. De vuxna maskarna tar sig till ändtarmen där de lägger nya ägg alldeles utanför ändtarmsöppningen. Äggen kan sedan spridas via fingrar, ytor, leksaker, underkläder och sängkläder. Det gör att ni kan få tillbaka infektionen fort, även om ni har behandlats med läkemedel mot springmask. Barn kan smitta sig själva med sina egna maskars ägg om de stoppar fingrarna i munnen efter att ha kliat sig i rumpan.

Äggen kan överleva minst ett par veckor utanför kroppen. Springmask kan inte leva hos djur, men äggen kan finnas i djurs päls och spridas på det sättet. Det är ganska vanligt att flera som bor tillsammans har springmask även om inte alla har besvär. Det är därför bra att samtidigt behandla alla som bor tillsammans och behandla också alla samtidigt, om ni får tillbaka några besvär.

Börja inte behandla med läkemedel utan att verkligen ha sett maskar, eftersom klåda i ändtarmen kan ha andra orsaker. Det räcker att ha sett maskar hos en person för att behandla alla som bor ihop.

Det tar ungefär ett till ett och ett halvt dygn för läkemedel som innehåller pyrvin att passera mag-tarmkanalen och bajset färgas då rött. Tiden kan variera mellan olika personer. När bajset har fått tillbaka sin vanliga färg har hela dosen passerat mag-tarmkanalen. Det tar oftast några dygn. Då är maskarna och larverna borta, men inte äggen. Upprepa behandlingen efter två veckor

Det är viktigt att vara noggrann med hygienen om barnet eller du har springmask, för att minska smittspridningen av äggen. Tvätta husdjur om det finns, eftersom äggen kan finnas i djurets päls.

Kontakta en vårdcentral om:

  • Besvären försvinner inte trots att ni har behandlats med läkemedel två gånger med två veckors mellanrum.
  • Det är svårt för barnet att ta det receptfria läkemedlet.
  • Barnet som har springmask och symtom väger under 10 kg.
  • Du är gravid eller ammar.

Källa: 1177.se


Senast uppdaterad 2021-12-08

Kontakta oss

Beställ material