Patientinformation olika språk

Ryaltris patientinformation finns på fem olika språk utöver svenska. Här kan du ladda ner patientinformationen som PDF i A4-format och ge din patient som har blivit förskriven Ryaltris.

Den svenska patientinformationen finns att beställa i praktiskt folderformat här.


Senast uppdaterad 2024-05-07