}

Om Orion

Orion - building well-being

Företaget grundades år 1917 av finska apotekare och har sedan dess vuxit till en av Nordens ledande läkemedelskoncerner. Orions produkter säljs i fler än hundra länder och företaget har egna säljorganisationer i över tjugo länder.

Verksamheten baseras på företagets grundläggande värderingar: appreciate each other, strive for excellence och building the future.

Moderbolaget forskar intensivt för att utveckla befintliga, och ta fram nya innovativa, medicinska behandlingar.

Läs mer om Orion på koncernens hemsida

 

 

Orion Pharma

Under ytan är människors grundläggande behov ganska lika. Vi vill ha hälsa och livskvalitet. Orion Pharma vill tillhandahålla innovativa och kostnadseffektiva läkemedel som kan bidra till att höja livskvaliteten hos dem som drabbas av sjukdom och smärta.

Orion Pharma är koncernens största division. Vi utvecklar och tillhandahåller läkemedel för globala marknader. Orion Pharmas forskning och utveckling är framförallt fokuserad på produkter inom CNS (Central Nervous System), intensivvård, onkologi/urologi samt astma och KOL.

Mervärde för samhälle, vård och patient

Vi arbetar för att skapa mervärde för, samt ett utökat samarbete med, myndigheter, forskare, sjukvårds-/patientorganisationer och andra läkemedelsföretag. Tack vare vår höga marknadsnärvaro i Sverige och övriga Skandinavien är vi en attraktiv partner i olika sammanhang. Vi är ett sjuttiotal anställda inom marknadsföring, försäljning, klinisk forskning och utveckling, registrerings- och informationsfrågor samt ekonomi och administration.

Vi arbetar även med kostnadsbesparande generiska läkemedel samt receptfria läkemedel och hudvårdsprodukter.


 


Senast uppdaterad 2023-02-06

Kontakta oss

Beställ material