}

Biosimilarer

Med hjälp av biosimilarer kan Orion Pharma bidra till att frigöra resurser för sjukvården och ge fler patienter möjlighet att få tillgång till biologiska behandlingar.

Vad är en biosimilar?

En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som är mycket likt, dock inte identiskt med, ett redan godkänt biologiskt läkemedel (referensläkemedlet). En biosimilar och dess referensläkemedel förväntas ha samma säkerhet och effekt, utan några kliniskt betydelsefulla skillnader.1-5

Biologiska läkemedel har lett till betydligt fler behandlingsalternativ och bättre resultat vid många livshotande och kroniska sjukdomar, men kostnaden för läkemedlen är ofta hög. I många områden i världen är tillgången till dessa potentiellt livräddande biologiska läkemedel begränsad.6

Glädjande nog utvecklas idag fler och fler biosimilarer som kostnads­effektiva alternativ till biologiska läkemedel. De kommer att kunna öka tillgängligheten till viktiga biologiska behandlingar för hela jordens befolkning och har dessutom flera andra fördelar (figur 2).7

 

 

                                                       

 

Medicinsk service

Vi erbjuder ett brett sortiment av medicinsk service, bl.a. material om våra produkter och andra hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig och dina patienter. Läs mer och beställ här.

Referenser

1. Europeiska läkemedelsmyndigheten. Guideline on similar biological medicinal products. 2014 Available here. Accessed February 2017.

2. US Food and Drug Administration. Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a reference product. Guidance for industry. 2015 Available here. Accessed February 2017.

3. Världshälsoorganisationen. Expert committe on biological standardization.Guidelines on evaluation of similar biotherapeutic products (SBPs). 2009 Available here. Accessed February 2017.

4. Europeiska läkemedelsmyndigheten. EMA Procedural advice for users of the Centralised Procedure for Similar Biological Medicinal Products applications. 2015 Available here. Accessed February 2017.

5. U.S. Food and Drug Administration. Information for Healthcare Professionals (Biosimilars). Available here. Accessed February 2017.

6. Rugo HS, Linton KM, Cervi P, et al. Cancer Treat Rev 2016;46:73-79.

7. Henry D and Taylor C. Semin Oncol 2014;41:S13-S20.

 


Senast uppdaterad 2021-04-22

Kontakta oss

Beställ material