Oriptan mot migrän

Receptfritt läkemedel för behandling av migrän.

Oriptan är ett receptfritt läkemedel som innehåller sumatriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas för triptaner. Oriptan används för behandling av migränanfall med eller utan aura. Oriptan ska bara användas när du har tecken eller symtom på ett migränanfall.

Oriptan är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk. Innan du börjar använda Oriptan ska en läkare ha bekräftat, att din huvudvärk beror på migrän och inte på något annat problem.

Vanliga symtom på migrän är attacker av svår, pulserande huvudvärk som ofta är ensidig. Symtomen går ut över vardagen och förvärras av fysisk aktivitet. Migränattackerna kommer ofta i kombination med illamående och kräkningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information och läs alltid bipacksedeln innan du tar Oriptan.

Köp Oriptan här

Att tänka på:

  • Du ska ta tabletterna så tidigt som möjligt under migränanfall.
  • En tablett (50 mg) sväljes hel med vatten.
  • Ta inte mer än 2 tabletter under 24 timmar eller under samma migränanfall.
  • Kan användas av dig som är 18 – 65 år.
  • Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar ska du kontakta läkare.
  • Använd inte Oriptan utan att rådfråga läkare om du har hjärt-kärlsjukdom.
  • Ta inte Oriptan under graviditet, såvida inte din läkare har rekommenderat det.
  • Amma inte inom 12 timmar efter intag av Oriptan.
  • Oriptan innehåller laktos.
  • Biverkningar som t.ex. dåsighet och yrsel kan förekomma.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information och läs alltid bipacksedeln innan du tar Oriptan.

Medicinsk service

Vi erbjuder ett brett sortiment av medicinsk service, bl.a. material om våra produkter och andra hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig och dina patienter. Beställ eller ladda ned här.

Källa: www.fass.se

 


Minimiinformation

Oriptan® (sumatriptan) är ett receptfritt läkemedel  för behandling av migränanfall med eller utan aura. Tabletter 50 mg. Innan du börjar ta Oriptan ska en läkare ha bekräftat att din huvudvärk beror på migrän och inte på något annat problem. Rådgör med läkare innan du använder Oriptan, om du har hjärtbesvär, lever- eller njursjukdom, epilepsi, eller tidigare har drabbats av kramanfall, tar antidepressiva eller om du är allergisk mot läkemedel som tillhör gruppen sulfonamider eller är gravid. Läs alltid bipacksedeln före användning. Senaste översyn av produktresumé: 2021-06-23. För ytterligare information se www.fass.se.Senast uppdaterad 2023-03-09

Kontakta oss

Beställ material