Allergisk rinit är en vanlig sjukdom som orsakas av en allergiskt utlöst inflammation i nässlemhinnan, med symtom som rinnsnuva, nästäppa, klåda och nysningar. För dig som vill veta mer allergisk rinit, symtom och behandling,

Vad är allergisk rinit?

Allergisk rinit är ett mycket vanligt inflammationstillstånd i de övre luftvägarna. Symtomen orsakas av att allergiframkallande ämnen, så kallade allergener, hamnar i våra luftvägar. Vanliga luftburna allergener kan vara pollen, kvalster och ämnen från pälsdjur.

Allergisk rinit förekommer hos nästan 30 % av den vuxna befolkningen och ökar stadigt. Både miljörelaterade och ärftliga faktorer påverkar utvecklingen av allergisk rinit.

Allergisk rinit är inte en allvarlig sjukdom men det är en vanlig form av allergi som ofta är underdiagnostiserad och underbehandlad. Sjukdomen har i många fall en betydande påverkan på livskvaliteten.


Allergisk rinit kan yttra sig på olika sätt

Symtom på allergisk rinit kan variera beroende på årstid, miljö, stressnivå och den egna motståndskraften. Symtomen påverkas även av hur länge och hur mycket du exponeras för allergenet.

Vanliga symtom på allergisk rinit är:

• nästäppa
• rinnande näsa och slemsekretion
• klåda i näsa, svalg och öron
• nysningar
• rodnad i ögats näthinna
• kliande och vattniga ögon.

Långvarig allergisk rinit kan även påverka sömnkvaliteten och orsaka trötthet.


Vad orsakar allergisk rinit?

När det allergiframkallande ämnet, allergenet, kommer i kontakt med nässlemhinnan sker en antikroppsreaktion som leder till att slemhinnans mastceller börjar producera histamin. Det ger upphov till symtom som nästäppa och nysningar.

Allergener som kan ge allergisk rinit:

• Pollen, särskilt björk-, al- och gråbopollen.
• Hår- och hudavlagringar från djur, t.ex. katt, hund och marsvin.
• Yrkesrelaterade allergener, t.ex. mjöldamm.
• Dammkvalster.
• Mögelsporer utomhus.
• I sällsynta fall, vissa födoämnen.


Livskvalitet

Även om allergisk rinit inte är en allvarlig sjukdom kan den märkbart försämra livskvaliteten. Sömnkvaliteten kan försämras och vardagen kan påverkas av trötthet, nästäppa och koncentrationssvårigheter.

Många som har allergisk rinit vänjer sig vid symtomen, med en försämrad livskvalitet som följd. Det kan vara bra att fundera på om symtomen har blivit så pass besvärliga att man kanske borde söka vård.

Allergisk rinit är en folksjukdom som innebär ett större medicinskt och socialt problem än man tidigare trott. Detta kan medföra en betydande kostnad för samhället och lidande för många patienter på grund av försämrade arbets- och studieprestationer.


Tips för snuviga

Att undvika alla allergener kan vara svårt, men du kan göra en hel del själv. Här listar vi några tips som kan vara användbara.

 • Följ pollenprognosen.
 • Undvik att vädra hemma under pollensäsongen så att pollenpartiklarna inte kommer in. Om du absolut vill vädra, gör det under natten eller tidig morgon.
 • Om den allergiska riniten orsakar symtom året runt bör du vara noggrann med städningen. Glöm inte bilen!
 • Tänk på att luftfiltret i din dammsugare bör rengöras eller bytas ut med jämna mellanrum.
 • Motionera inomhus, eller tidigt på morgonen då daggen binder pollen.
 • Byt sängkläder ofta.
 • Torka din tvätt inomhus under pollensäsongen.
 • Byt kläder när du kommer hem för att undvika att sprida pollen hemma.
 • Duscha innan du går och lägger dig för att skölja bort pollen från hud och hår.
 • Undvik att utsätta dig för tobaksrök.

Om symtomen inte lindras

Det finns flera receptfria läkemedel för allergisk rinit på apoteket. För många ger dessa inte tillräcklig symtomlindring och då kan man behöva uppsöka läkarvård för en individuell utredning.


Diagnosen allergisk rinit

Hos läkaren kan man med hjälp av pricktester och/eller blodprover utreda eventuella allergier.

Det kan vara enkelt att ställa diagnosen allergisk rinit om riniten orsakas av pollen eller djurdamm. I sådana fall har symtomen en tydlig orsak, snoret är genomskinligt och nässlemhinnan är svullen.

Du bör uppsöka läkare om du i samband med allergisk rinit har andra symtom som långvarig hosta, andnöd eller ofta återkommande luftrörskatarr.

Vet du att du har allergisk rinit under pollensäsong? Tänk på att bäst effekt uppnås om behandlingen inleds innan symtomen uppstår, fortsätt sedan behandla under hela pollensäsongen.

Läkemedel ska alltid användas enligt läkares ordination.


Nässpray på rätt sätt

Om du ska ta nässpray med antihistamin, kortison eller en kombination av dessa, är det viktigt att göra rätt för att undvika komplikationer och obehag i näsan. Detta gäller både receptfria och receptbelagda nässprayer.

 • Snyt dig.
 • Böj huvudet lite framåt.
 • För in nässprayen snett så att den riktas mot utsidan av näsan.
 • Andas lugnt genom näsan när du sprayar läkemedlet.
 • Andas genom munnen en stund efter sprayningen.

Läs noga bipacksedeln för det läkemedel du använder.


Källor


Senast uppdaterad 2023-06-22

Kontakta oss

Beställ material