}

Allergisk rinit är en vanlig sjukdom som orsakas av en allergiskt utlöst inflammation i nässlemhinnan, med symtom som rinnsnuva, nästäppa, klåda och nysningar. För dig som vill veta mer allergisk rinit, symtom och behandling.

Om allergisk rinit

Allergisk rinit är ett mycket vanligt inflammationstillstånd i de övre luftvägarna. Symtomen orsakas av att allergiframkallande ämnen, så kallade allergener, hamnar i våra luftvägar. Vanliga luftburna allergener kan vara pollen, kvalster och ämnen från pälsdjur. Allergisk rinit klassificeras utifrån de symtom som uppstår, samt hur dessa symtom påverkar livskvaliteten. Både miljörelaterade och ärftliga faktorer påverkar utvecklingen av allergisk rinit.

Allergisk rinit är en vanlig form av allergi som ofta är underdiagnostiserad och underbehandlad, i många fall också med en betydande påverkan på livskvaliteten.

Upp till 30 % av den vuxna befolkningen
drabbas av allergisk rinit, men det är också vanligt hos barn.


Allergisk rinit och astma

Allergisk rinit och astma förekommer ofta hos samma patienter och delar till stor del samma sjukdomsegenskaper.

Omkring 40 % av personer med allergisk rinit har även en ökad överkänslighet i luftvägarna. 30 % av personer med allergisk rinit har också astma, och fler än 60 % av astmatikerna har allergisk rinit.

Det finns ett samspel mellan rinit och astma som nu betraktas som en sjukdom, med näsa och lungor som en sammanhängande luftväg. Astma- och Allergiförbundet har därför lanserat ett nytt begrepp; rinitastma.

Personer med allergisk rinit
löper upp till fyra gånger högre risk
att utveckla astma.


Allergisk rinit kan yttra sig på olika sätt

Symtom på allergisk rinit kan variera beroende på årstid, miljö, stressnivå och den egna motståndskraften. Symtomen påverkas även av hur länge och hur mycket du exponeras för allergenet.

Vanliga symtom på allergisk rinit är:

• nästäppa
• rinnande näsa och slemsekretion
• klåda i näsa, svalg och öron
• nysningar
• rodnad i ögats näthinna
• kliande och vattniga ögon.

Långvarig allergisk rinit kan även påverka sömnkvaliteten och orsaka trötthet.


Vad orsakar allergisk rinit?

När det allergiframkallande ämnet, allergenet, kommer i kontakt med nässlemhinnan sker en antikroppsreaktion som leder till att slemhinnans celler börjar producera histamin. Det ger upphov till symtom som nästäppa och nysningar.

Allergener som kan ge allergisk rinit:

• Pollen, särskilt björk-, al-, gräs- och gråbopollen.
• Pälsdjur.
• Yrkesrelaterade allergener, t.ex. mjöldamm.
• Dammkvalster.
• Mögelsporer.
• I sällsynta fall, vissa födoämnen.


Påverkad livskvalitet

Även om allergisk rinit inte är en allvarlig sjukdom kan den märkbart försämra livskvaliteten. Sömnkvaliteten kan försämras och vardagen kan påverkas av trötthet, nästäppa och koncentrationssvårigheter.

Många som har allergisk rinit vänjer sig vid symtomen, med en försämrad livskvalitet som följd. Det kan vara bra att fundera på om symtomen har blivit så pass besvärliga att man kanske borde söka vård.

Allergisk rinit är en folksjukdom som innebär ett större medicinskt och socialt problem än man tidigare trott. Detta kan medföra en betydande kostnad för samhället och lidande för många patienter på grund av försämrade arbets- och studieprestationer.


Tips för snuviga

I första hand rekommenderas att inte exponera sig för det man är allergisk mot, men det kan vara svårt att helt undvika. Här är några goda råd du kan prova.

 • Följ pollenprognosen.
 • Starta behandlingen i god tid innan allergisäsongen.
 • Motionera inomhus, eller tidigt på morgonen då daggen binder pollen.
 • Byt sängkläder ofta.
 • Torka din tvätt inomhus under pollensäsongen.
 • Duscha innan du går och lägger dig för att skölja bort pollen från hud och hår.

Fler tips hittar du på 1177!


Om symtomen inte lindras

Det finns flera receptfria läkemedel för allergisk rinit på apoteket. För många ger dessa inte tillräcklig symtomlindring och då kan man behöva uppsöka läkarvård för en individuell utredning.


Diagnosen allergisk rinit

Hos läkaren kan man med hjälp av pricktester och/eller blodprover utreda eventuella allergier.

Det kan vara enkelt att ställa diagnosen allergisk rinit om riniten orsakas av pollen eller djurdamm. I sådana fall har symtomen en tydlig orsak, snoret är genomskinligt och nässlemhinnan är svullen.

Du bör uppsöka läkare om du i samband med allergisk rinit har andra symtom som långvarig hosta, andnöd eller ofta återkommande luftrörskatarr.

Vet du att du har allergisk rinit under pollensäsong? Tänk på att bäst effekt uppnås om behandlingen inleds innan symtomen uppstår, fortsätt sedan behandla under hela pollensäsongen.

Läkemedel ska alltid användas enligt läkares ordination.


Nässpray på rätt sätt

Om du ska ta nässpray med antihistamin, kortison eller en kombination av dessa, är det viktigt att göra rätt för att undvika komplikationer och obehag i näsan. Detta gäller både receptfria och receptbelagda nässprayer.

 • Snyt dig.
 • Böj huvudet lite framåt.
 • För in nässprayen snett så att den riktas mot utsidan av näsan.
 • Andas lugnt genom näsan när du sprayar läkemedlet.
 • Andas genom munnen en stund efter sprayningen.

Läs noga bipacksedeln för det läkemedel du använder.


Källor

 • 1177 
 • Astma och Allergiförbundet
 • World Allergy Organization
 • International Consensus Statement on Allergy and Rhinology
  Wise SK. Damask C. Roland LT et al. International Consensus
  Statement on Allergy and Rhinology: Allergic Rhinitis– 2023.
  Int. Forum Allergy Rhinol. 2023;13:293-859.Senast uppdaterad 2024-03-07

Kontakta oss

Beställ material