}

Melatonin Orion Pharma 3 mg och 5 mg | Jetlag

Receptfritt läkemedel till korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år.

Köp Melatonin Orion Pharma här


Melatonin Orion Pharma är ett receptfritt läkemedel som används vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna från 18 år.

Med jetlag avses de symtom såsom t.ex, sömnbesvär, som orsakas av tidsskillnaden vid resa över flera tidszoner – i östlig eller västlig riktning.

Melatonin Orion Pharma innehåller den aktiva substansen melatonin som tillhör en grupp av naturliga hormoner som tillverkas av kroppen. Melatonin hjälper till att reglera kroppens dag- och nattrytm.

Melatonin Orion Pharma 3 mg och 5 mg finns i förpackningar med 10 tabletter och köpas på apoteket.

Rekommenderad dos är en tablett på 3 mg en gång dagligen vid läggdags lokal tid i högst 4 dagar. Om dosen på 3 mg inte lindrar symtomen tillräckligt kan du ta en tablett på 5 mg istället. Tabletten på 5 mg ska inte tas som tillägg till 3 mg tabletten (dvs inte samma dag), men den högre dosen kan tas de följande dagarna. Maximal dygnsdos är 5 mg. Maximal behandlingstid är 4 dagar.

Tabletten kan krossas i anslutning till intaget och blandas i kallt vatten.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information och läs alltid bipacksedeln innan du tar Melatonin Orion Pharma 3 mg och 5 mg.

Att tänka på:

  • Rekommenderas ej under graviditet och amning.

  • Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen.

  • Tidpunkten för intag av melatonin är viktig. Dosen ska tas vid läggdags lokal tid. Tabletterna ska inte tas före kl. 20.00 eller efter kl. 04.00.

  • Melatonin Orion Pharma kan orsaka dåsighet och försämrad uppmärksamhet i flera timmar efter intag. Ska därför inte tas före körning eller användning av maskiner.

  • Ät inte mat under 2 timmar före eller 2 timmar efter planerat intag av melatonin.

  • Drick inte alkohol innan, medan eller efter att du tar Melatonin Orion Pharma eftersom det kan minska melatoninets effekt.

  • Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Källa: www.fass.se

 

Välvald - apotekens guide för ökad transparens.

Receptfria läkemedel med symbolen Välvald är från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.

Orion Pharma AB uppfyller kriterierna för Välvald.

 

Melatonin Orion Pharma (melatonin) 3 mg och 5 mg tabletter. Receptfritt läkemedel för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna över 18 år. Rekommenderas till vuxna som flyger över minst 5 tidszoner, särskilt i en östlig riktning, och särskilt om de har upplevt symtom på jetlag i samband med tidigare resor.

Använd inte Melatonin Orion Pharma om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Maximal dygnsdos är 5 mg. Maximal behandlingstid är 4 dagar. Kontakta läkare om symtomen inte blir lindrigare eller om de förvärras eller om du har sömnbesvär som inte orsakats av jetlag. Melatonin Orion Pharma kan orsaka dåsighet och försämrad uppmärksamhet i flera timmar efter intag. Detta läkemedel ska därför inte tas före körning eller användning av maskiner. Läs bipacksedeln noga innan du börjar ta detta läkemedel, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom, graviditet eller amning. Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com. 09/2022


Senast uppdaterad 2024-04-12

Kontakta oss

Beställ material