}

Om migrän

Migrän karaktäriseras av attacker av svår huvudvärk som ofta går ut över ens vardagliga aktiviteter.

Migrän är akuta anfall av sprängande huvudvärk som oftast pågår i ett halvt till ett dygn. Värken blir värre när du anstränger dig fysiskt och rör på huvudet. Orsaken är inte känd men migrän kan utlösas av till exempel stress, hormonförändringar eller viss mat och dryck. Risken att få migrän ökar om du har en släkting som har det. Migränanfall är nästan alltid ofarliga.

Vanligaste symtomen på migrän, hos både vuxna och barn:1

 • du får huvudvärk som ofta är svår och intensiv, men som också kan vara måttlig och variera i intensitet under ett anfall
 • värken känns borrande, dunkande eller pulserande
 • värken sitter på ena sidan av huvudet eller vid ena ögat, men den kan också vara dubbelsidig
 • värken förvärras när du rör på huvudet och av fysisk aktivitet
 • du blir överkänslig för dofter, ljud och ljus
 • du mår illa och kräks
 • du blir trött och får svårt att koncentrera dig.

Andra symtom kan förekomma och varje persons upplevelse är individuell. Man behöver inte ha alla dessa symtom för att ha migrän. Om du känner igen några dessa symtom ska du kontakta din läkare för att få rätt diagnos.

Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som kan drabba alla men ofta är ärftlig. Migrän drabbar nästan var femte kvinna och var tionde man. Migrän kan vara mycket olika för olika personer, förekomma olika ofta och länge. Ett anfall kan pågå i allt ifrån fyra timmar och upp till tre dygn.

Varför får man migrän?

Orsaken till migrän är inte helt känd, men forskning har visat att attacken startar i centrala nervsystemet i hjärnan. Till viss del är sjukdomen ärftlig. Forskarna tror att det under migränattacken pågår ett komplicerat samspel mellan hjärnans nervceller, nerver och blodkärlssystemet.

En teori är att nervcellerna i centrala delar av hjärnan som hypothalamus, thalamus och hjärnstammen deltar i initieringen av anfallet medan hjärnbarken är påverkad vid auran. Det gäller speciellt nervcellerna i nackloben där syncentrum sitter. Det anses uppstå urladdningar i dessa nervceller som leder till såväl aurasymtom som smärta, illamående och överkänslighet för ljus, ljud och dofter.

En annan teori är att det finns ett migräncentrum i den del av hjärnan som kallas hjärnstammen. Enligt den teorin utgår signaler från migräncentrum som gör att den så kallade trigeminus-nerven aktiveras och sänder signaler dels till ett smärtcentrum i hjärnstammen och dels till andra strukturer som blodkärl. Det leder till svår smärta. Nervsignalerna anses också gå till andra delar av hjärnan, vilket orsakar illamående och överkänslighet för ljus och ljud.

Migrän utlöses vanligtvis av olika yttre faktorer, s.k. triggerfaktorer. Man är inte heller helt säkert varför dessa utlösande faktorer sätter igång ett migränanfall, men de drabbade kan ofta känna igen vad de gjort just innan anfallet bryter ut och ibland se ett mönster i detta. Om man lär sig att känna igen sina egna utlösande faktorer samt försöker undvika dessa, kan man till viss del förebygga och minska antalet migränattacker.

Exempel på utlösande faktorer kan vara:

 • Stress. Vanligt att man får attacken när man slappnar av efter stress, t.ex. efter en stressig dag/vecka eller första dagen på en ledighet.
 • Hormonella svängningar (t.ex. vid menstruation och p-pilleranvändning).
 • Mat och dryck (t.ex. choklad, mögelost och andra starka ostar, rödvin, citrusfrukter, starkt kryddad mat och sojaolja.
 • Fysisk ansträngning, sömnbrist, temperatur.


 

Förebygg migränattacker

Migrän går till viss del att förebygga genom att förstå sina egna anfall och vad som varit utlösande faktorer. Ofta följer dessa faktorer ett mönster, och kan man undvika dessa kan man också minska antalet attacker.

Ett bra knep är att föra dagbok över huvudvärken och få bättre koll på vad som utlöser anfallen. Att skriva ner all information gör det lättare att komma ihåg detaljer och att förklara dem för en annan person, t.ex. en läkare. I din huvudvärksdagbok skriver du ner hur ofta anfallen av migrän kommer, hur intensiva de är, om du känt några föraningar, om du tagit läkemedel samt vilket och hur du sovit och ätit.

Om du har koll på dina utlösande faktorer så kan du även försöka undvika dessa. På så sätt kan du till viss del minska antalet migränanfall. Det kan innebära att du behöver förändra din livsstil något, t.ex. minska stress, se över ditt intag av värktabletter och kaffe, införa regelbundna, goda kostvanor samt motion och säkra att du får tillräckligt med sömn.

Här kan du skriva ut en egen huvudvärksdagbok. Den kan hjälpa dig att lära känna dina egna attacker och vara ett underlag om du vill uppsöka läkare för diagnos, råd och behandling.

 


Referens

1. www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Migran/

 


Senast uppdaterad 2021-04-16

Kontakta oss

Beställ material