Neurologi | Neuropatisk Smärta

Neuropatisk smärta (nervsmärta) kan utgå från såväl central som perifer skadad nervvävnad. Skadorna kan uppkomma akut eller utvecklas långsamt över tid och bero på många olika orsaker, som t.ex. skada, sjukdomar, infektioner eller inflammatoriska processer.

Smärtan kan ta sig många olika uttryckssätt och vara stickande, brännande eller skärande. Även känseln påverkas och kan bli nedsatt för värme/kyla eller beröring.

Neuropatisk smärta behandlas bland annat med antiepileptiska läkemedel och hälften av patienterna upplever förbättring av läkemedelsbehandling.

Antiepileptiska läkemedel

Läkemedel med indikation epilepsi är undantagna utbyte på apotek inom Periodens varasystemet. Det läkemedel som ordineras blir det som apoteket expedierar. Det förekommer stora prisskillnader både mellan originalläkemedlen och de olika generiska alternativen

Vi tillhandahåller ett stort sortiment av epilepsiläkemedel, med ett brett register av styrkor och förpackningsalternativ för respektive substans.

Läs mer om våra epilepsiläkemedel med indikation neuropatisk smärta och trigeminusneuralgi:

 


Senast uppdaterad 2023-11-28