}

Pronaxen 250 mg | Värk

Ett receptfritt läkemedel som är smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande

Pronaxen tablett 250 mg används till vuxna och ungdomar från 12 år vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationssmärtor, huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk samt vid ryggvärk och förkylningsfeber. Vuxna från 18 år: användas vid akuta anfall av migrän. Pronaxen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Pronaxen 250 mg finns i förpackning med 20 tabletter och kan köpas på apoteket.

Köp Pronaxen här

Pronaxen ska inte användas om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, naproxen eller andra antiinflammatoriska läkemedel eller utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under graviditet och amning. Använd inte flera olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Att tänka på:
  • Läs alltid bipacksedeln före användning.
  • Fråga apotekspersonal om du har ytterligare frågor om Pronaxen.
  • Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.
  • Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän.
  • Kontakta läkera om symptomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar vid smärta.
  • Förvara alltid läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  • Kasta inte läkemedel i avloppet eller i soporna, lämna gammal och överbliven medicin till apoteket.

Källa: www.fass.se

 

Välvald - apotekens guide för ökad transparens.

Receptfria läkemedel med symbolen Välvald är från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.

Orion Pharma AB uppfyller kriterierna för Välvald.


Minimiinformation

Pronaxen® (naproxen) är ett receptfritt läkemedel till vuxna och ungdomar från 12 år vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationssmärtor, huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk samt vid ryggvärk och förkylningsfeber. Vuxna från 18 år: användas vid akuta anfall av migrän. Tabletter 250 mg. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Använd inte Pronaxen utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under graviditet och amning. Läs alltid bipacksedeln noga före användning. Senaste översyn av produktresumé: 2023-02-13. För ytterligare information se www.fass.se.

 


Senast uppdaterad 2024-02-19

Kontakta oss

Beställ material