Pronaxen 250 mg | Värk

Ett receptfritt läkemedel som är smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande

Pronaxen tablett 250 mg används vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationssmärtor, huvudvärk, migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid förkylningsfeber. Till vuxna och barn över 12 år. Pronaxen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Pronaxen 250 mg finns i förpackningar med 10 och 20 tabletter och kan köpas på apoteket.         

Köp Pronaxen här

Pronaxen ska inte användas om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, naproxen eller andra antiinflammatoriska läkemedel. Har du astma bör du rådfråga läkare innan användning. Använd inte flera olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Att tänka på:
  • Läs alltid bipacksedeln före användning.
  • Fråga apotekspersonal om du har ytterligare frågor om Pronaxen.
  • Ta Pronaxen redan när du börjar känna att du har ont, vänta inte tills du har mycket ont.
  • Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.
  • Kontakta läkare om dina besvär inte har gått över efter 3 dagar vid feber och migrän.
  • Kontakta läkare om dina besvär inte har gått över efter 5 dagar vid smärta.
  • Förvara alltid läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  • Kasta inte läkemedel i avloppet eller i soporna, lämna gammal och överbliven medicin till apoteket.

Källa: www.fass.se.

 

 


Minimiinformation

Pronaxen® (naproxen) är ett receptfritt läkemedel till vuxna och barn över 12 år vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationssmärtor, huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk samt vid ryggvärk och förkylningsfeber. Tabletter 250 mg. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Använd inte Pronaxen utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under graviditetens 3 sista månader. Läs alltid bipacksedeln noga före användning. Senaste översyn av produktresumé: 2019-12-11. För ytterligare information se www.fass.se.

 


Senast uppdaterad 2023-03-09

Kontakta oss

Beställ material