Om jetlag

Vad är jetlag?
Världen är uppdelad i olika tidszoner och att passera dem kan orsaka störningar i vår inbyggda biologiska klocka.

Jetlag betyder eftersläpning av fysiologiska kroppsfunktioner på grund av snabb förflyttning över tidzoner som inträffar vid långa flygresor i östlig eller västlig riktning.

Vores biologiska klockan gör att vi ställer in oss på dag och natt - vaken och sovande. När du reser mellan olika tidszoner kan du upptäcka att den inbyggda biologiska klockan störs. Och det innebär att kroppens inre klocka inte hänger med och du har svårt att ställa om tidsmässigt. 

Symtomen på jetlag
Vanliga symtomen som du kan uppleva på grund av jetlag är störd sömn, ökad trötthet och sänkt prestationsförmåga. Ibland ger även jetlag effekter som ett sänkt stämningsläge och magproblem och kann försämra din semesterupplevelse.

  • Svårigheter att somna

  • Dålig nattsömn

  • Du är trött under dagen

  • Du är irriterad och har ont i magen

Oftast kommer besväret att öka ju fler tidszoner du passerar. Men det finns stora individuella skillnader i hur påverkad man är. Som regel kommer dygnsrytmen att störas mycket mer genom att resa i öster - mot solen - än i väster. Om du reser nord-syd kommer du i mindre utsträckning att korsa tidszoner, och därmed kommer du att ha mindre störningar i dygnsrytmen.

Vad kan jag göra för att minska jetlag själv?
Vår normala dygnsrytm påverkas av:

  • Ljus

  • Intag av mat

  • Sociala faktorer

  • Ett hormon som kallas melatonin

För mer långsiktiga resor kan jetlag minskas om du redan 1-2 dagar innan resan börjar anpassa dig till destinationens dagliga cykel. Detta kan hända genom att flytta måltider och sömn.

Vid ankomsten till destinationen bör du utsätta dig för så mycket dagsljus som möjligt. Du måste också följa den lokala dygnsrytmen så snart som möjligt, både när det gäller måltider, sänggående och social aktiviteter.

Under flygningen bör du undvika att dricka för mycket alkohol, kaffe och te. Det är också viktigt att dricka mycket vätska, eftersom vätskeunderskott kan orsaka samma symtom som jetlag.

Långvariga sömnbesvär
De allra flesta av oss har någon gång upplevt en sömnlös natt på grund av stress eller oro. Det är jobbigt att inte kunna sova några nätter, men det är inte farligt. När det händer kan kroppen ta igen sömnbristen kommande natt. Det är vanligt med sömnsvårigheter og sömnbehovet är olika hos olika personer. Oftast är det inget du behöver oroa dig för.

Men om du har långvariga sömnbesvär, som du inte kan komma tillrätta med på egen hand, kontakta en vårdcentral. Långvariga sömnbesvär är besvär som har pågått i mer än fyra veckor och som kommer minst varannan natt.

Källa: 1) www.1177.se 2) Jetlag - så vinner du över jetlag på resan | Hjärtgruppen (hjartgruppen.se) 3) Jetlag.pdf (su.se) 4) Effekterna av jetlag: symtom, orsaker och hur man hanterar det (utforskasinnet.se)


Senast uppdaterad 2022-11-02