Webbinarier

Webbinarier med ledande experter vinter/vår 2024

Vi fortsätter erbjuda lunchwebbinarier med uppskattade föreläsare från både Sverige och Norge. Olika aspekter inom avancerad och akut hjärtsvikt tas upp och kliniska utmaningar illustreras med hjälp av patientfall.

Du anmäler dig till hela serien (4 tillfällen) och du får ett mail måndag de veckor som det är en föreläsning, samt påminnelse samma dag som föreläsningen äger rum. Du väljer sedan att delta när det passar dig.

Webbinarierna sänds mellan kl. 12.15 och 13.00 via Microsoft Teams. Det finns möjlighet att ansluta till mötet 15 minuter före start.

Webbinarierna är kostnadsfria och föreläsararvoden betalas av Orion Pharma.

Se program nedan


ANMÄLAN TILL WEBBINARIER

Anmäl dig i formuläret nedan.

Våra webbinarier är kostnadsfria och riktar sig till sjukvårdspersonal som vårdar patienter med hjärtsvikt, eller har intresse för hjärtsvikt. Föreläsararvoden betalas av Orion Pharma.

Ändringar i programmet kan förekomma.

 

Anmäl dig till vinter och vårens program

 


Webbinarier vinter och vår 2024:

Alla webbinarier sänds lunchtid kl. 12.15 - 13.00

Torsdag 18 januari
Hemodynamik och invasiva tryckmätningar – hur, när och varför?
Föreläsare: Oscar Braun, kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund
Moderator: Einar Gude, kardiolog, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet


Torsdag 15 februari
Akutt hjertesvikt og organsvikt/kardiorenalt syndrom. Hvordan skal man vurdere venøs stuvning, og hvordan vet man om pasienten er «tørr nok»?
Föreläsare: Eirik Qvigstad, kardiolog, Oslo Universitetssjukhus Ullevål
Moderator: Gabriel Arefalk, kardiolog, Blekingesjukhuset Karlskrona och Akademiska sjukhuset Uppsala


Torsdag 14 mars
Akutt hjertesvikt- behandling av kritisk syke hjertepasienter krever individuell vurdering og behandling
Föreläsare: Geir Øystein Andersen, kardiolog, Oslo Universitetssjukhus Ullevål
Moderator: Ida Haugen Löfman, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm


Torsdag 11 april
Patienter med avancerad hjärtsvikt som inte kan bli hjärttransplanterade
Föreläsare: Kristina Larsby, kardiolog på Universitetssjukhuset Nord-Norge Tromsø och
Rune Mo,
kardiolog på St. Olavs Hospital Trondheim


Genomförda webbinarier

Har du precis upptäckt våra webbinarier? Här kan du se föreläsningar vi erbjudit tidigare. Hör gärna av dig till oss på hjartsvikt@orionpharma.com om det är något du önskar att vi tar upp igen.

Genomförda webbinarier

2023

Torsdag 7 december
Akut hjärtsvikt på intensivvårdsavdelningen – inotropi/inodilator, vasopressor eller vasodilatation – när, var, hur?
Ulrika Ljung Faxén, anestesiolog, Karolinska Universitetssjukhuset

Tisdag 7 november
Hvordan behandle kritisk syke pasienter med akutt hjertesvikt? Individuell behandling når evidensen mangler.
Geir Øystein Andersen, kardiolog, Oslo Universitetssjukhus Ullevål

Torsdag 12 oktober
Avancerad hjärtsvikt – transplantation eller palliation
 Grunde Gjesdal, kardiolog, Skånes universitetssjukhus Lund

Torsdag 14 september
Akutt hjertesvikt og organsvikt/kardiorenalt syndrom. Hvordan skal man vurdere venøs stuvning, og hvordan vet man om pasienten er «tørr nok»?
Eirik Qvigstad, kardiolog, Oslo Universitetssjukhus Ullevål

28 mars
Högerkammarsvikt – vad blir viktigast i behandlingen och hur ska man diagnostisera?
Einar Gude, kardiolog, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

23 mars
Hur hanterar vi hjärtsviktspatienter i samband med icke-kardiell kirurgi?
Ulrika Ljung Faxén, anestesiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

16 mars
Akuta myokarditer och inflammatoriska hjärtsjukdomar. Fokus på de allvarligare akuta fallen.
Entela Bollano, kardiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

8 mars
Övergång från akut till kronisk hjärtsvikt
Tonje Thorvaldsen, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

14 februari
Akut hjärtsvikt och kardiogen chock ur ett anestesiologiskt perspektiv
Hilde Norum, anestesiolog, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Tor Damén, anestesiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

7 februari
Kardiorenalt syndrom – en utmanande patient
Vikten av urvätskning för patienter med försämring och avancerad hjärtsvikt
Oscar Braun, kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

2 februari
Inotropic drugs and their effect on hemodynamics - when to use and to whom? (På engelska)
Finn Gustafsson, kardiolog, Rigshospitalet Köpenhamn

24 januari
Patienter med avancerad hjärtsvikt – hur kan vi förbättra funktion och öka livskvalitet, vilka behandlingsalterantiv finns för dessa patienter?
Eva Rice, kardiolog, Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus


2022

7 december | Hur ska man behandla kritiskt sjuka patienter med akut hjärtsvikt? Individuell behandling när evidensen saknas.
Akut hjärtsvikt – ett vanligt tillstånd med dålig prognos. För att ge bästa behandling krävs individanpassning. Evidens för val av behandling av patienter med akut hjärtsvikt är ofullständigt studerad. Kunskap om etiologi och hemodynamiska problemställningar är därför avgörande för att kunna stabilisera den enskilda patienten. Dagens föredrag har patientfall som utgångspunkt för att illustrera behovet av en individualiserad behandling.
Geir Øystein Andersen, överläkare och kardiolog på Oslo Universitetssjukhus Ullevål

30 november | Hjärtsvikt hos GUCH-patienter med komplicerade hjärtfel
Hur ska man agera när dessa patienter kommer till er akutmottagning? Vem ska man kontakta och vart ska patienten remitteras? Genomgång av de vanligaste svåra hjärtfelen och exempel med patientfall.
Ola Gjesdal, överläkare och kardiolog på Oslo Universitetssjukhus Rikshospitalet

22 november | Patienter med avancerad hjärtsvikt som inte kan transplanteras
Hur kan vi förbättra deras funktion och minska sjukhusinläggningarna? Patienter med avancerad hjärtsvikt som inte kan transplanteras är en utmaning. De har ofta täta sjukvårdskontakter p.g.a. symtomgenombrott. Hur kan vi planera vården så optimalt som möjligt?
Kristina Larsby, överläkare och kardiolog på Universitetssjukhuset Nord-Norge Tromsø
Rune Mo, överläkare och kardiolog på St. Olavs Hospital Trondheim

17 november | Övergång från akut till kronisk hjärtsvikt
Hur undviks återinläggning efter en akut hjärtsviktsepisod?   
Tonje Thorvaldsen, överläkare och kardiolog på Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

2 november | Hjärtsvikt hos GUCH-patienter med mindre komplicerade hjärtfel
Hur ska man tänka när patienterna söker och har utvecklat hjärtsvikt? Genomgång av de vanligaste hjärtfelen och exempel med patientfall.   
Ola Gjesdal, överläkare och kardiolog på Oslo Universitetssjukhus Rikshospitalet

20 oktober | Högerkammarsvikt - allvarligt, svårbehandlat och bristfällig evidens
Utifrån kliniska patientfall diskutera behandlingsalternativ och bakomliggande patofysiologiska utmaningar.
Ulrika Ljung Faxén, överläkare och anestesiolog på Karolinska universitetssjukhuset Stockholm

13 oktober | Knäckisar – interaktiva falldragningar med hemodynamisk touch
Problemställningar där hemodynamisk bedömning kan hjälpa för behandlingsval.
Gabriel Arefalk, överläkare och kardiolog på Akademiska sjukhuset och Blekingesjukhuset Karlskrona

5 oktober | Akut försämrad kronisk hjärtsvikt
Stabilisera och optimera eller gå vidare till avancerad behandling?
Niklas Bergh, överläkare och kardiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Grunde Gjesdal, bitr. överläkare och kardiolog på Skånes universitetssjukhus Lund

29 september | Hjärtat och cancerbehandlingar
Nya riktlinjer och framtidens utmaningar.
Laila Hübbert, överläkare och kardiolog på Vrinnevisjukhuset Norrköping

6 september
Inotropes in heart failure: when and to whom?
Finn Gustafsson, Professor and Cardiologist at Rigshospitalet Copenhagen

Highlights from the ESC congress in Barcelona, focus on heart failure
Lars Lund, Professor and Cardiologist at Karolinska University Hospital Stockholm

31 maj
Highlights från Heart Failure Congress 2022 Madrid
Lars Lund kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

19 maj
Akut försämrad kronisk hjärtsvikt, stabilisera och optimera eller gå vidare till avancerad behandling?
Niklas Bergh kardiolog, SU/Sahlgrenska Göteborg
Grunde Gjesdal kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

12 maj
Akut hjärtsvikt och kardiogen chock ur ett anestesiologiskt perspektiv*
Hilde Norum anestesiolog, Oslo Universitetssjukhus Rikshospitalet

4 maj
Guch och hjärtsvikt
Ola Gjesdal kardiolog, Oslo Universitetssjukhus Rikshospitalet

28 april
Patienter med avancerad hjärtsvikt som inte kan transplanteras – hur kan vi förbättra deras funktion och minska sjukhusinläggningarna?*
Kristina Larsby kardiolog, Universitetssjukhuset Nord-Norge Tromsø
Rune Mo kardiolog, St. Olavs Hospital Trondheim

5 april
Hemodynamik/patofysiologi
Vad är viktigt att tänka på när patienten försämras.
Gabriel Arefalk, kardiolog, Blekingesjukhuset Karlskrona och Akademiska sjukhuset Uppsala

Avancerad hjärtsvikt, när vet vi att patienterna är där?
När peroral behandling inte är tillräcklig, vem blir aktuell för avancerad behandling med LVAD och HTX?
Grunde Gjesdal, kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

31 mars
Hjärtsvikt och arytmi – vad är hönan, vad är ägget?
Emil Pantev kardiolog, Helsingborgs lasarett
Erik Ljungström kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

24 mars
Högerkammarsvikt ur ett thoraxanestesiologiskt perspektiv
Edgars Grins anestesiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

17 mars
Långtidsuppföljning av patienter med LVAD som destinationsterapi på lokalsjukhus*
Eva Rice kardiolog, Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukhus

10 mars
Inflammatoriska tillstånd i hjärtat
Einar Gude kardiolog, Oslo Universitetssjukhus Rikshospitalet

2 mars
Inotropi – var står vi idag? När bör man överväga vasoaktiv behandling till sin hjärtsviktspatient?
Finn Gustafsson kardiolog, Rigshospitalet Köpenhamn

24 februari
Hur ska man behandla kritiskt sjuka patienter med akut hjärtsvikt? Individuell behandling när evidensen saknas.*
Geir Øystein Andersen kardiolog, Oslo Universitetssjukhus Ullevål

17 februari
Patientfall med avancerad hjärtsvikt – hur kan vi förbättra och öka livskvalitet, beslut och åtgärder i rättan tid
Gerhard Wikström kardiolog, Akademiska sjukhuset Uppsala
Oscar Braun kardiolog, Skånes universitetssjukhus Lund

9 februari
Invasiv hemodynamik del 2: Knäckisar – interaktiva falldragningar med hemodynamisk touch
Gabriel Arefalk kardiolog, Blekingesjukhuset Karlskrona och Akademiska sjukhuset Uppsala

3 februari
Hypertrofisk kardiomyopati, tjock muskel i olika skepnader. Från teori till praktik – patientexempel med diskussion kring behandlingsmöjligheter.
Tord Juhlin kardiolog, Skånes Universitetssjukhus Lund

26 januari
Invasiv hemodynamik del 1: Varför bemöda sig?
Mohammad Kavianipour kardiolog, Länssjukhuset Sundsvall

20 januari
Den äldre sköra patienten med hjärtsvikt, utmaningar med hjärtsviktsbehandlingen*
Gaute Vollan kardiolog, Haukeland Universitetssjukhus Bergen


2021

15 december
Vilka patienter på IVA drabbas av hjärtsvikt och vad avgör val av vasoaktiv behandling?
Ulrika Ljung Faxén, anestesiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Hilde Norum, anestesiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet
Johnny Hillgren, anestesiolog, Länssjukhuset Gävle

9 december
Senaste nytt om COVID-19 och hjärtat
Marcus Ståhlberg, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

30 november
Kardioonkologi – hvorfor er det så viktig med oppfølging av hjertefunksjonen?
Sebastian Imre Sarvari, kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

25 november
Akut hjärtsvikt i samband med hjärtinfarkt – patientfallbaserat
Annica Ravn-Fischer, kardiolog, SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

18 november
Pasienter med avansert hjertesvikt som ikke kan transplanteres – hvordan kan vi forbedre deres funksjon og redusere sykehusinnleggelser?
Kristina Larsby, kardiolog, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø
Rune Mo, kardiolog, St. Olavs Hospital Trondheim

10 november
Hjärtat och njuren ett intimt samarbete, vad är viktigt att tänka på hos hjärtsviktspatienter?
Kristjan Karason, kardiolog, SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

2 november
Akutt hjertesvikt – hvilke pasienter kan ha nytte av inotrop tilleggsbehandling? 
Geir Øystein Andersen, kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Ullevål

21 oktober
Hvilke utfordringer har hjertetransplanterte pasienter og hva bør kardiologene kjenne til?
Einar Gude, kardiolog, Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

28 oktober
Interaktivt patientfall med arytmi och hjärtsvikt
Emil Pantev, kardiolog, Helsingborgs lasarett

13 oktober
Behandling för akut och avancerad hjärtsvikt: vad kommer vara viktigt framöver?
Lars Lund, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

6 oktober
Hemodynamik/patofysiologi, viktigt att tänka på när patienten försämras
Gabriel Arefalk, kardiolog, Blekingesjukhuset Karlskrona och Akademiska sjukhuset Uppsala

29 september
Hypertrofisk kardiomyopati, tjock muskel i olika skepnader
Peter Magnusson, kardiolog, Länssjukhuset, Gävle

21 september
Avansert hjertesvikt: Destinasjonsterapi
Kaspar Broch, kardiolog
Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

15 september
Tilläggsbehandling för optimering av peroral medicinering och/eller för att nå fram till HTX eller LVAD hos patienter med avancerad hjärtsvikt
Niklas Bergh, kardiolog, SU/Sahlgrenska, Göteborg
Oscar Braun, kardiolog, SUS, Lund
Ida Haugen Löfman, kardiolog, Karolinska, Stockholm

8 september
Högerkammarsvikt ur ett thoraxanestesiologiskt perspektiv
Edgars Grins, anestesiolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Onsdag 26 maj
I situasjoner med akutt hjertesvikt, hvilke pasienter kan ha nytte av inotrop tilleggsbehandling?
Geir Øysten Andersen, överläkare, kardiolog | Oslo

Onsdag 19 maj
Thoraxkirurgiska patienter – hur identifiera högriskpatienter inför operation och vad gör man om patienten sviktar perioperativ?
Jan van der Linden, professor, överläkare, thoraxanestesiolog | Stockholm
Erik Mörtberg, överläkare, thoraxanestesiolog | Uppsala
Hilde Norum, överläkare, thoraxanestesiolog | Oslo
Edgars Grins, överläkare, thoraxanestesiolog | Lund

Torsdag 6 maj
Klaffsjukdom vid hjärtsvikt – oftast sekundärt men icke irrelevant
Christina Christersson, överläkare, kardiolog | Uppsala

Torsdag 29 april
Hypertrofisk kardiomyopati, tjock muskel i olika skepnader
Peter Magnusson, överläkare, kardiolog | Gävle

Onsdag 21 april
NIV-behandling/optiflow och hjärtsvikt; hur optimerar vi för patienten?
Ulrika Ljung Faxén, överläkare, anestesiolog | Stockholm

Onsdag 14 april
Simdax Best Practice
Patienter med avancerad hjärtsvikt i palliativ fas - vilka behandlingsalternativ finns att erbjuda?
Kristjan Karason, överläkare, kardiolog | Göteborg
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Uppsala
Niklas Bergh, överläkare, kardiolog | Göteborg
Gustav Ribom, överläkare, kardiolog | Stockholm

Onsdag 24 mars
Simdax Best Practice
Tilläggsbehandling för optimering av peroral medicinering och/eller för att nå fram till HTX eller LVAD hos patienter med avancerad hjärtsvikt
Niklas Bergh, överläkare, kardiolog | Göteborg
Oscar Braun, överläkare, kardiolog | Lund
Kristjan Karason, överläkare, kardiolog | Göteborg
Ida Haugen Löfman, överläkare, kardiolog | Stockholm

Torsdag 25 mars
Vad händer med hjärtat under och efter en COVID-19-infektion?
Marcus Ståhlberg, överläkare, kardiolog | Stockholm

Onsdag 17 mars
Simdax Best Practice
Akut försämrad kronisk hjärtsvikt, vanligt men inte alltid lätt att behandla
Niklas Bergh, överläkare, kardiolog | Göteborg
Ida Haugen Löfman, överläkare, kardiolog | Stockholm
Grunde Gjesdal, bitr. överläkare, kardiolog | Lund
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Uppsala

Torsdag 11 mars
Takotsubosyndrom – från klinik till forskning
Christina Ekenbäck, överläkare | Stockholm

Onsdag 3 mars
Kraftig försämring av kronisk hjärtsvikt hos äldre: Vad gör vi vid uteblivet behandlingssvar?
Michael Fu, professor, kardiolog | Göteborg

Onsdag 24 februari
Den hjärttransplanterade patienten, kliniska utmaningar
Ida Haugen Löfman, överläkare, PhD, kardiolog, Hjärttransplantationsmottagningen, Tema Hjärta Kärl Neuro | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Torsdag 18 februari
Hur påverkas hjärt-kärlsjukdom inklusive hjärtsvikt av samtidig diabetes?
Linda Mellbin, docent, patientflödeschef kranskärlssjukdom Tema Hjärta Kärl Neuro | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Torsdag 11 februari
Vem kan få ett nytt hjärta? Om urval till en hjärttransplantation.
Björn Kornhall, kardiolog, överläkare, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom | Skånes Universitetssjukhus i Lund

Onsdag 3 februari
Svår hjärtsvikt och telemedicin – hur kommer vår framtid att se ut?
Frieder Braunschweig, professor, kardiolog, Tema Hjärta Kärl | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Onsdag 27 januari
Vad händer med hjärtat under och efter en COVID-19-infektion?
Marcus Ståhlberg, MD, PhD, FESC, kardiolog, Tema Hjärta Kärl | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Onsdag 20 januari
Pulmonell hypertension, vad kan orsaka detta? Vad kan man behandla?
Björn Kornhall, kardiolog, överläkare, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom | Skånes Universitetssjukhus i Lund

Tisdag 12 januari
ECPR, hur jobbar vi med det i Göteborg? Vad är resultaten i världen?
Anders Byttner, thoraxanestesiolog, VO Thorax Thoraxanestesi- och intensivvård | SU/Sahlgrenska, Göteborg


2020

Torsdag 7 maj
Högerkammarsvikt, diagnostik och behandling
Gerhard Wikström, kardiolog | Akademiska sjukhuset

Torsdag 14 maj
Interaktivt patientfall med högerkammarsvikt
Sven-Erik Bartfay, kardiolog | Sahlgrenska Universitetssjukhus

Onsdag 20 maj
Interaktivt patientfall med avancerad hjärtsvikt
Gerhard Wikström, kardiolog | Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala

Torsdag 28 maj
Avancerad hjärtsvikt, behandlingsalternativ samt palliation
Grunde Gjesdal, överläkare, kardiolog | Skånes Universitetssjukhus, Lund

Torsdag 4 juni
Det kardiorenala syndromet, utmaningen när patienter med hjärtsvikt även får
njursvikt
Kristjan Karason, kardiolog | Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Torsdag 11 juni
Kardio-onkologi, en utmaning
Laila Hübbert, kardiolog, Vrinnevisjukhuset Norrköping

Torsdag 20 augusti
Akut hjärtsvikt i samband med akut koronart syndrom (AKS)
Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, docent, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Torsdag 27 augusti
Akut hjärtsvikt efter hjärtinfarkt - interaktivt patientfall
Niklas Bergh, docent, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Onsdag 2 september
Behandling för hjärtsvikt: stora framsteg
Lars Lund, professor, kardiolog | Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Onsdag 9 september
Peripartum kardiomyopati - interaktivt patientfall
Oscar Braun, docent, överläkare, kardiolog |Skånes Universitetssjukhus Lund

Torsdag 17 september
Ablation av förmaksflimmer och ventrikulära arytmier, för vilka hjärtsviktspatienter är detta aktuellt?
Carina Lundqvist Blomström, professor, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

Torsdag 24 september
Takykardiutlöst hjärtsvikt - interaktivt patientfall
Emil Pantev, överläkare, kardiolog | Helsingborgs lasarett

Onsdag 30 september
Högerkammarsvikt, en utmaning
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

Tisdag 6 oktober
Kardio-onkologi. Hur mår hjärtat hos vuxna som har överlevt barn- och ungdomscancer?
Laila Hübbert, överläkare, kardiolog | Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Tisdag 13 oktober
Avancerad hjärtsvikt, behandlingsalternativ samt palliation
Grunde Gjesdal, tillförordnad överläkare, kardiolog | Skånes Universitetssjukhus Lund

Onsdag 21 oktober
Interaktivt patientfall med avancerad hjärtsvikt
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

Onsdag 4 november
Det kardiorenala syndromet, utmaningen när patienter med hjärtsvikt även får njursvikt
Kristjan Karason, docent, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Onsdag 11 november
Interaktivt patientfall med högerkammarsvikt
Sven-Erik Bartfay, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Tisdag 17 november
Kraftig försämring av kronisk hjärtsvikt hos äldre: Vad gör vi vid uteblivet behandlingssvar?
Michael Fu, professor, kardiolog | SU/Östra sjukhuset Göteborg

Torsdag 19 november
Skandinaviskt webbinarium avancerad och akut hjärtsvikt

Torsdag 26 november
Inotropes in chronic heart failure
Finn Gustafsson, professor, kardiolog | Rigshospitalet Köpenhamn

Onsdag 2 december
Högerkammarsvikt ur ett anestesiologiskt perspektiv
Ulrika Ljung-Faxén, överläkare, anestesiolog, Funktion PMI Solna | Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Minimiinformation

Simdax® (levosimendan) [Rx] 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska. Kalciumsensitiserare för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt. Senaste översyn av produktresumé: 2021-11-26. För ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2023-12-13