Webbinarier och utbildningar

Webbinarier eller skräddarsydd utbildning inom avancerad och akut hjärtsvikt på din klinik

Under pågående pandemi erbjuder vi utbildningar och föreläsningar digitalt. Lunchföreläsningarna ges av ledande experter en gång i veckan kl. 12:00-13:00 via Microsoft TEAMS, länk skickas ut efter anmälan.

Scrolla ned för aktuellt program samt information om hur du anmäler dig.

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar på din klinik, läs mer här.

Webbinarier våren 2021:

Onsdag 27 januari
Vad händer med hjärtat under och efter en COVID-19-infektion?
Marcus Ståhlberg, MD, PhD, FESC, kardiolog, Tema Hjärta Kärl | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Onsdag 3 februari
Svår hjärtsvikt och telemedicin – hur kommer vår framtid att se ut?
Frieder Braunschweig, professor, kardiolog, Tema Hjärta Kärl | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Torsdag 11 februari
Vem kan få ett nytt hjärta? Om urval till en hjärttransplantation.
Björn Kornhall, kardiolog, överläkare, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom | Skånes Universitetssjukhus i Lund

Torsdag 18 februari
Hur påverkas hjärt-kärlsjukdom inklusive hjärtsvikt av samtidig diabetes?
Linda Mellbin, docent, patientflödeschef kranskärlssjukdom Tema Hjärta Kärl Neuro | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Onsdag 24 februari
Den hjärttransplanterade patienten, kliniska utmaningar
Ida Löfman Haugen, överläkare, PhD, kardiolog, Hjärttransplantationsmottagningen, Tema Hjärta Kärl Neuro | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Onsdag 3 mars
Kraftig försämring av kronisk hjärtsvikt hos äldre: Vad gör vi vid uteblivet behandlingssvar?              
Michael Fu, professor, kardiolog | SU/Östra, Göteborg

Torsdag 11 mars
Takotsubosyndrom – från klinik till forskning
Christina Ekenbäck, överläkare, ST-studierektor, Hjärtkliniken VO Hjärt- och Fysiolog/KIDS | Danderyds Sjukhus


Se lista med genomförda webbinarier.


ANMÄLAN TILL WEBBINARIER

Anmäl dig i formuläret eller till din kontakt på Orion Pharma eller till hjartsvikt@orionpharma.com

Välj de webbinarier du vill delta i

En skräddarsydd utbildning på din klinik

När situationen tillåter kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för kliniker. Utbildningen är patientfallsbaserad med syfte att öka kunskapen om hjärtsvikt, diagnostisering och behandlingsalternativ. Utbildningen ger utrymme för diskussioner genom ett interaktivt system för frågor under patientfallen.

Under hösten 2020 är materialet kompletterat med hemodynamisk simulering i patientfallen, vilket möjliggör fördjupad diskussion om hemodynamik när det önskas.

De olika patientfallen speglar en mix som de flesta känner igen, oavsett om man arbetar på akuten, internmedicin, kardiologen, intensiven eller inom anestesin. Vill du veta om patientfallen så kan du läsa om dem här.

Utöver interaktiva patientfall kan följande moduler väljas:
- patofysiologi och akut hjärtsvikt
- farmakologiska behandlingsprinciper och mekaniska cirkulationsstöd
- hemodynamik.

Utbildningen, som är kostnadsfri, skräddarsys efter behov för specialister, ST-läkare eller sjuksköterskor.

Vill du veta mer?

Kontakta Ingela Liberg för mer information om innehåll och för att diskutera upplägg som skulle passa din klinik (ingela.liberg@orionpharma.com eller via telefon +46 70 623 64 44)


Genomförda webbinarier

Har du precis upptäckt våra webbinarier? Här kan du se föreläsningar vi erbjudit tidigare. Hör gärna av dig till oss på hjartsvikt@orionpharma.com om det är något du önskar att vi tar upp igen.

Genomförda webbinarier

2021

Onsdag 20 januari
Pulmonell hypertension, vad kan orsaka detta? Vad kan man behandla?
Björn Kornhall, kardiolog, överläkare, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom | Skånes Universitetssjukhus i Lund

Tisdag 12 januari
ECPR, hur jobbar vi med det i Göteborg? Vad är resultaten i världen?
Anders Byttner, thoraxanestesiolog, VO Thorax Thoraxanestesi- och intensivvård | SU/Sahlgrenska, Göteborg


2020

Torsdag 20 augusti
Akut hjärtsvikt i samband med akut koronart syndrom (AKS)
Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, docent, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Torsdag 27 augusti
Akut hjärtsvikt efter hjärtinfarkt - interaktivt patientfall
Niklas Bergh, docent, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Onsdag 2 september
Behandling för hjärtsvikt: stora framsteg
Lars Lund, professor, kardiolog | Karolinska universitetssjukhuset Solna

Onsdag 9 september
Peripartum kardiomyopati - interaktivt patientfall
Oscar Braun, docent, överläkare, kardiolog |Skånes universitetssjukhus Lund

Torsdag 17 september
Ablation av förmaksflimmer och ventrikulära arytmier, för vilka hjärtsviktspatienter är detta aktuellt?
Carina Lundqvist Blomström, professor, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

Torsdag 24 september
Takykardiutlöst hjärtsvikt - interaktivt patientfall
Emil Pantev, överläkare, kardiolog | Helsingborgs lasarett

Onsdag 30 september
Högerkammarsvikt, en utmaning
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

Tisdag 6 oktober
Kardio-onkologi. Hur mår hjärtat hos vuxna som har överlevt barn- och ungdomscancer?
Laila Hübbert, överläkare, kardiolog | Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Tisdag 13 oktober
Avancerad hjärtsvikt, behandlingsalternativ samt palliation
Grunde Gjesdal, tillförordnad överläkare, kardiolog | Skånes universitetssjukhus Lund

Onsdag 21 oktober
Interaktivt patientfall med avancerad hjärtsvikt
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

Onsdag 4 november
Det kardiorenala syndromet, utmaningen när patienter med hjärtsvikt även får njursvikt
Kristjan Karason, docent, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Onsdag 11 november
Interaktivt patientfall med högerkammarsvikt
Sven-Erik Bartfay, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Tisdag 17 november
Kraftig försämring av kronisk hjärtsvikt hos äldre: Vad gör vi vid uteblivet behandlingssvar?
Michael Fu, professor, kardiolog | SU/Östra sjukhuset Göteborg

Torsdag 19 november - obs! 15.15-17.00
Skandinaviskt webbinarium avancerad och akut hjärtsvikt

Torsdag 26 november
Inotropes in chronic heart failure
Finn Gustafsson, professor, kardiolog | Rigshospitalet Köpenhamn

Onsdag 2 december
Högerkammarsvikt ur ett anestesiologiskt perspektiv
Ulrika Ljung-Faxén, överläkare, anestesiolog, Funktion PMI Solna | Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Senast uppdaterad 2021-01-22