Utbildning

Webbinarier eller skräddarsydd utbildning inom avancerad och akut hjärtsvikt på din klinik

Pga. Covid-19 har det inte varit möjligt att genomföra fysiska sammankomster. Därför har vi under våren och på försommaren erbjudit utbildningar på webben i form av livesända webinarier. Tack vare det positiva mottagandet kommer dessa webinarier att fortsätta under hösten. Föreläsningarna ges en gång i veckan under lunchtid mellan kl. 12:00 och 13:00, föreläsningen startar kl. 12:15.

Webbföreläsningar under hösten:

Torsdag 20 augusti
Akut hjärtsvikt i samband med akut koronart syndrom (AKS)
Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, docent, överläkare, kardiolog, SU/Sahlgrenska Göteborg

Torsdag 27 augusti
Akut hjärtsvikt efter hjärtinfarkt - interaktivt patientfall
Niklas Bergh, docent, överläkare, kardiolog,
SU/Sahlgrenska Göteborg

Onsdag 2 september
Behandling för hjärtsvikt: stora framsteg
Lars Lund, professor, kardiolog,
Karolinska universitetssjukhuset Solna

Onsdag 9 september
Peripartum kardiomyopati - interaktivt patientfall
Oscar Braun, docent, överläkare, kardiolog,
Skånes universitetssjukhus Lund

Torsdag 17 september
Ablation av förmaksflimmer och ventrikulära arytmier, för vilka hjärtsviktspatienter är detta aktuellt?
Carina Lundqvist Blomström, professor, kardiolog,
Akademiska sjukhuset Uppsala

Torsdag 24 september
Takykardiutlöst hjärtsvikt - interaktivt patientfall
Emil Pantev, överläkare, kardiolog, Helsingborgs lasarett

Onsdag 30 september
Högerkammarsvikt, en utmaning
Gerhard Wikström, professor, kardiolog
Akademiska sjukhuset Uppsala

Tisdag 6 oktober
Kardio-onkologi. Hur mår hjärtat hos vuxna som har överlevt barn- och ungdomscancer?
Laila Hübbert, överläkare, kardiolog, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Tisdag 13 oktober
Avancerad hjärtsvikt, behandlingsalternativ samt palliation
Grunde Gjesdal, tillförordnad överläkare, kardiolog,
Skånes universitetssjukhus Lund

Onsdag 21 oktober
Interaktivt patientfall med avancerad hjärtsvikt
Gerhard Wikström, professor, kardiolog,
Akademiska sjukhuset Uppsala

Uppehåll för höstlov vecka 44

Tisdag 3 november
Det kardiorenala syndromet, utmaningen när patienter med hjärtsvikt även får njursvikt
Kristjan Karason, docent, överläkare, kardiolog,
SU/Sahlgrenska Göteborg

Onsdag 11 november
Interaktivt patientfall med högerkammarsvikt
Sven-Erik Bartfay, överläkare, kardiolog,
SU/Sahlgrenska Göteborg

Tisdag 17 november
Kraftig försämring av kronisk hjärtsvikt hos äldre: Vad gör vi vid uteblivet behandlingssvar?
Michael Fu, professor, kardiolog,
SU/Östra sjukhuset Göteborg

Torsdag 26 november
Inotropes in chronic heart failure
Finn Gustafsson, professor, kardiolog, Rigshospitalet Köpenhamn


Anmäl dig till din kontakt på Orion Pharma eller till ingela.liberg@orionpharma.com

En skräddarsydd utbildning på din klinik

När situationen tillåter kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för kliniker. Utbildningen är patientfallsbaserad med syfte att öka kunskapen om hjärtsvikt, diagnostisering och behandlingsalternativ. Utbildningen ger utrymme för diskussioner genom ett interaktivt system för frågor under patientfallen.

Under hösten 2020 är materialet kompletterat med hemodynamisk simulering i patientfallen, vilket möjliggör fördjupad diskussion om hemodynamik när det önskas.

De olika patientfallen speglar en mix som de flesta känner igen, oavsett om man arbetar på akuten, internmedicin, kardiologen, intensiven eller inom anestesin. Vill du veta om patientfallen så kan du läsa om dem här.

Utöver interaktiva patientfall kan följande moduler väljas:
- patofysiologi och akut hjärtsvikt
- farmakologiska behandlingsprinciper och mekaniska cirkulationsstöd.

Utbildningen, som är kostnadsfri, skräddarsys efter behov för specialister, ST-läkare eller sjuksköterskor.

Vill du veta mer?

Kontakta Ingela Liberg för mera information om innehåll och för att diskutera ev. upplägg som skulle passa din klinik (ingela.liberg@orionpharma.com eller via telefon +46 70 623 64 44)


Senast uppdaterad 2020-09-22