Webbinarier

Vi hoppas att vi snart får ses fysiskt igen, men till dess vill vi fortsätta erbjuda dig möjligheten att en gång per vecka få en lunchföreläsning i ämnet avancerad och akut hjärtsvikt.

Vi har hittills genomfört 30 uppskattade webbinarier på temat avancerad och akut hjärtsvikt. Med anledning av Simdax® 20 år på marknaden kommer några av vårens nya föreläsningar att belysa Simdax och kliniska patientfall, dessa är markerade Simdax Best Practice nedan. Kom med och diskutera tillsammans med kollegor runt om i landet.

Länk till webbinariet, som hålls via Microsoft Teams, mailas ut ett par dagar innan varje tillfälle. Välkommen att ansluta 15 minuter före start.

Scrolla ned för aktuellt program samt information om hur du anmäler dig.

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar på din klinik, läs mer här.

Webbinarier våren 2021:

Onsdag 19 maj 12.00-13.00
Thoraxkirurgiska patienter – hur identifiera högriskpatienter inför operation och vad gör man om patienten sviktar perioperativ?
Jan van der Linden, professor, överläkare, thoraxanestesiolog | Stockholm
Erik Mörtberg, överläkare, thoraxanestesiolog | Uppsala
Hilde Norum, överläkare, thoraxanestesiolog | Oslo
Edgars Grins, överläkare, thoraxanestesiolog | Lund


Onsdag 26 maj 12.15-13.00
I situasjoner med akutt hjertesvikt, hvilke pasienter kan ha nytte av inotrop tilleggsbehandling?
(Föreläsningen ges på norska)
Geir Øysten Andersen, överläkare, kardiolog | Oslo


Onsdag 2 juni 12.15-13.00
Vilka patienter på IVA drabbas av hjärtsvikt och vad avgör val av vasoaktiv behandling?
Ulrika Ljung Faxén, överläkare, anestesiolog | Stockholm
Peter Nordlund, överläkare, anestesiolog | Jönköping
Johnny Hillgren, överläkare, anestesiolog | Gävle

Vi fortsätter med webbinarier i höst, program uppdateras inom kort.


Se lista med genomförda webbinarier


ANMÄLAN TILL WEBBINARIER

Anmäl dig i formuläret eller till din kontakt på Orion Pharma eller till hjartsvikt@orionpharma.com

Våra webbinarier är kostnadsfria och riktar sig till sjukvårdspersonal som vårdar patienter med hjärtsvikt, eller har intresse för hjärtsvikt. Föreläsararvoden betalas av Orion Pharma.

Ändringar i programmet kan förekomma.

Välj de webbinarier du vill delta i

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter här: 

Integritetsskyddspolicy


Genomförda webbinarier

Har du precis upptäckt våra webbinarier? Här kan du se föreläsningar vi erbjudit tidigare. Hör gärna av dig till oss på hjartsvikt@orionpharma.com om det är något du önskar att vi tar upp igen.

Genomförda webbinarier

2021

Torsdag 6 maj
Klaffsjukdom vid hjärtsvikt – oftast sekundärt men icke irrelevant
Christina Christersson, överläkare, kardiolog | Uppsala

Torsdag 29 april
Hypertrofisk kardiomyopati, tjock muskel i olika skepnader
Peter Magnusson, överläkare, kardiolog | Gävle

Onsdag 21 april
NIV-behandling/optiflow och hjärtsvikt; hur optimerar vi för patienten?
Ulrika Ljung Faxén, överläkare, anestesiolog | Stockholm

Onsdag 14 april
Simdax Best Practice
Patienter med avancerad hjärtsvikt i palliativ fas - vilka behandlingsalternativ finns att erbjuda?
Kristjan Karason, överläkare, kardiolog | Göteborg
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Uppsala
Niklas Bergh, överläkare, kardiolog | Göteborg
Gustav Ribom, överläkare, kardiolog | Stockholm

Onsdag 24 mars
Simdax Best Practice
Tilläggsbehandling för optimering av peroral medicinering och/eller för att nå fram till HTX eller LVAD hos patienter med avancerad hjärtsvikt
Niklas Bergh, överläkare, kardiolog | Göteborg
Oscar Braun, överläkare, kardiolog | Lund
Kristjan Karason, överläkare, kardiolog | Göteborg
Ida Haugen Löfman, överläkare, kardiolog | Stockholm

Torsdag 25 mars
Vad händer med hjärtat under och efter en COVID-19-infektion?
Marcus Ståhlberg, överläkare, kardiolog | Stockholm

Onsdag 17 mars
Simdax Best Practice
Akut försämrad kronisk hjärtsvikt, vanligt men inte alltid lätt att behandla
Niklas Bergh, överläkare, kardiolog | Göteborg
Ida Haugen Löfman, överläkare, kardiolog | Stockholm
Grunde Gjesdal, bitr. överläkare, kardiolog | Lund
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Uppsala

Torsdag 11 mars
Takotsubosyndrom – från klinik till forskning
Christina Ekenbäck, överläkare | Stockholm

Onsdag 3 mars
Kraftig försämring av kronisk hjärtsvikt hos äldre: Vad gör vi vid uteblivet behandlingssvar?
Michael Fu, professor, kardiolog | Göteborg

Onsdag 24 februari
Den hjärttransplanterade patienten, kliniska utmaningar
Ida Haugen Löfman, överläkare, PhD, kardiolog, Hjärttransplantationsmottagningen, Tema Hjärta Kärl Neuro | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Torsdag 18 februari
Hur påverkas hjärt-kärlsjukdom inklusive hjärtsvikt av samtidig diabetes?
Linda Mellbin, docent, patientflödeschef kranskärlssjukdom Tema Hjärta Kärl Neuro | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Torsdag 11 februari
Vem kan få ett nytt hjärta? Om urval till en hjärttransplantation.
Björn Kornhall, kardiolog, överläkare, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom | Skånes Universitetssjukhus i Lund

Onsdag 3 februari
Svår hjärtsvikt och telemedicin – hur kommer vår framtid att se ut?
Frieder Braunschweig, professor, kardiolog, Tema Hjärta Kärl | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Onsdag 27 januari
Vad händer med hjärtat under och efter en COVID-19-infektion?
Marcus Ståhlberg, MD, PhD, FESC, kardiolog, Tema Hjärta Kärl | Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Onsdag 20 januari
Pulmonell hypertension, vad kan orsaka detta? Vad kan man behandla?
Björn Kornhall, kardiolog, överläkare, Sektionen för hjärtsvikt och klaffsjukdom | Skånes Universitetssjukhus i Lund

Tisdag 12 januari
ECPR, hur jobbar vi med det i Göteborg? Vad är resultaten i världen?
Anders Byttner, thoraxanestesiolog, VO Thorax Thoraxanestesi- och intensivvård | SU/Sahlgrenska, Göteborg


2020

Torsdag 7 maj
Högerkammarsvikt, diagnostik och behandling
Gerhard Wikström, kardiolog | Akademiska sjukhuset

Torsdag 14 maj
Interaktivt patientfall med högerkammarsvikt
Sven-Erik Bartfay, kardiolog | Sahlgrenska Universitetssjukhus

Onsdag 20 maj
Interaktivt patientfall med avancerad hjärtsvikt
Gerhard Wikström, kardiolog | Akademiska Universitetssjukhuset Uppsala

Torsdag 28 maj
Avancerad hjärtsvikt, behandlingsalternativ samt palliation
Grunde Gjesdal, överläkare, kardiolog | Skånes Universitetssjukhus, Lund

Torsdag 4 juni
Det kardiorenala syndromet, utmaningen när patienter med hjärtsvikt även får
njursvikt
Kristjan Karason, kardiolog | Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Torsdag 11 juni
Kardio-onkologi, en utmaning
Laila Hübbert, kardiolog, Vrinnevisjukhuset Norrköping

Torsdag 20 augusti
Akut hjärtsvikt i samband med akut koronart syndrom (AKS)
Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, docent, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Torsdag 27 augusti
Akut hjärtsvikt efter hjärtinfarkt - interaktivt patientfall
Niklas Bergh, docent, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Onsdag 2 september
Behandling för hjärtsvikt: stora framsteg
Lars Lund, professor, kardiolog | Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Onsdag 9 september
Peripartum kardiomyopati - interaktivt patientfall
Oscar Braun, docent, överläkare, kardiolog |Skånes Universitetssjukhus Lund

Torsdag 17 september
Ablation av förmaksflimmer och ventrikulära arytmier, för vilka hjärtsviktspatienter är detta aktuellt?
Carina Lundqvist Blomström, professor, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

Torsdag 24 september
Takykardiutlöst hjärtsvikt - interaktivt patientfall
Emil Pantev, överläkare, kardiolog | Helsingborgs lasarett

Onsdag 30 september
Högerkammarsvikt, en utmaning
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

Tisdag 6 oktober
Kardio-onkologi. Hur mår hjärtat hos vuxna som har överlevt barn- och ungdomscancer?
Laila Hübbert, överläkare, kardiolog | Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Tisdag 13 oktober
Avancerad hjärtsvikt, behandlingsalternativ samt palliation
Grunde Gjesdal, tillförordnad överläkare, kardiolog | Skånes Universitetssjukhus Lund

Onsdag 21 oktober
Interaktivt patientfall med avancerad hjärtsvikt
Gerhard Wikström, professor, kardiolog | Akademiska sjukhuset Uppsala

Onsdag 4 november
Det kardiorenala syndromet, utmaningen när patienter med hjärtsvikt även får njursvikt
Kristjan Karason, docent, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Onsdag 11 november
Interaktivt patientfall med högerkammarsvikt
Sven-Erik Bartfay, överläkare, kardiolog | SU/Sahlgrenska Göteborg

Tisdag 17 november
Kraftig försämring av kronisk hjärtsvikt hos äldre: Vad gör vi vid uteblivet behandlingssvar?
Michael Fu, professor, kardiolog | SU/Östra sjukhuset Göteborg

Torsdag 19 november
Skandinaviskt webbinarium avancerad och akut hjärtsvikt

Torsdag 26 november
Inotropes in chronic heart failure
Finn Gustafsson, professor, kardiolog | Rigshospitalet Köpenhamn

Onsdag 2 december
Högerkammarsvikt ur ett anestesiologiskt perspektiv
Ulrika Ljung-Faxén, överläkare, anestesiolog, Funktion PMI Solna | Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 


Minimiinformation

Simdax® (levosimendan) [Rx] 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska. Kalciumsensitiserare för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt. Senaste översyn av produktresumé: 2020-09-01. För ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2021-05-11