Sprayteknik - så här sprayar du

Det här är en generell instruktion. Läs alltid noga igenom bipacksedeln som medföljer just det läkemedel du använder, för att säkerställa rätt information. Har du frågor? Kontakta din läkare eller apotekspersonal.


Senast uppdaterad 2024-04-09