Önskar du en kort uppdatering om Simdax?

Vi erbjuder nu fasta tider för produktinformation och diskussion.

Vill du få en kort uppdatering om Simdax eller har du specifika frågor relaterade till användning?
Du kanske har en ny kollega – sjuksköterska eller läkare – som vill få information.

Välkommen att ansluta till någon av våra fasta tider för uppdatering och frågor.

Är du intresserad av att delta men har inte möjlighet att ansluta vid någon av de erbjudna tiderna? Kontakta produktchef Ingela Liberg på: ingela.liberg(at)orionpharma.com.

Ingen föranmälan behövs och det är samma länk till alla möten.

Anslut till mötet här


Tillgängliga tider:

Onsdag 30 augusti
12.00–12.30
14.30–15.00


Tisdag 26 september
12.00–12.30
14.30–15.00


Tisdag 24 oktober
12.00–12.30
14.30–15.00


Onsdag 22 november
12.00–12.30
14.30–15.00


Torsdag 14 december
12.00–12.30
14.30–15.00

Anslut till mötet härMinimiinformation

Simdax® (levosimendan) [Rx] 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska. Kalciumsensitiserare för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt. Senaste översyn av produktresumé: 2021-11-26. För ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2023-06-29

Kontakta oss

Beställ material