}

Önskar du en kort uppdatering om Simdax?

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar med digitala möten för dig och din klinik.

Behövs en uppdatering eller har ni frågor rörande Simdax?

Du kanske har en ny kollega – sjuksköterska eller läkare – som vill få information?

Välkommen att kontakta oss via hjartsvikt@orionpharma.com

 

Alternativt kontakta produktchef Ingela Liberg direkt;

Email: ingela.liberg@orionpharma.com

Telefon: +4670 623 64 44

 Minimiinformation

Simdax® (levosimendan) [Rx] 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska. Kalciumsensitiserare för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt. Senaste översyn av produktresumé: 2021-11-26. För ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2024-01-02

Kontakta oss

Beställ material