Webbinarier och utbildningar


Webbinarier

Inom området astma/KOL erbjuder vi ett brett program med webbinarier på olika teman. Tidigare webbinarier har behandlat bland annat Spirometri och Födoämnesallergier och vi utökar ständigt vårt utbud av teman och föreläsare. Vi ser fram emot att även kunna erbjuda fysiska möten igen, när situationen tillåter.

 

Läs mer här


 

  • Webbinarier med ledande experter

    Anmäl dig till våra uppskattade veckovisa lunchföreläsningar, där vi tar upp olika aspekter på akut och avancerad hjärtsvikt varvat med interaktiva patientfall. Under våren firar vi Simdax 20 år med föreläsningsserien Simdax Best Practice med fokus på kliniska fallbeskrivningar. Kom med och diskutera tillsammans med kollegor runt om i landet. 
  • Skräddarsydda utbildningar på din klinik

    Utbildningen är patientfallsbaserad med syfte att öka kunskapen om hjärtsvikt, diagnostisering och behandlingsalternativ.

 

Läs mer och se aktuellt program för webbinarier här


Minimiinformation

Simdax® (levosimendan) [Rx] 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska. Kalciumsensitiserare för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt. Senaste översyn av produktresumé: 2020-09-01. För ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2021-01-22