}

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd då hjärtat inte längre kan pumpa tillräckligt mycket blod för att förse kroppens livsviktiga organ med tillräcklig mängd syre och näringsämnen.

Varför utvecklar man hjärtsvikt?

Det finns flera sjukdomar som gör att man utvecklar hjärtsvikt, de vanligaste är högt blodtryck och tidigare hjärtinfarkt. Andra orsaker kan vara t.ex. hjärtmuskelsjukdomar, oregelbunden hjärtrytm (för snabb eller för långsam rytm), lung- och njursjukdomar, diabetes och rubbningar i sköldkörteln, som också ger en ökad belastning på hjärtat. Även exempelvis blodbrist, infektion, influensa, alkohol och vissa läkemedel (t.ex. antiinflammatoriska läkemedel) kan ge upphov till hjärtsvikt eller förvärra den. Det är viktigt att utreda och behandla andra bakomliggande sjukdomar på ett korrekt sätt.

 

Vilka symtom har man vid hjärtsvikt?

När hjärtats pumpkraft är försvagad och hjärtat inte längre kan pumpa ut lika mycket blod som tidigare, leder det till att olika mekanismer aktiveras i kroppen. Det leder bl.a. till vätskeansamling, förstoring av hjärtmuskeln, ökat motstånd i blodkärlen som påverkar blodflödet. Hjärtsvikt utvecklas oftast gradvist, kroppen anpassar sig så länge som möjligt, men till slut kan den inte anpassa sig längre och man får symtom.
Vanliga symtom vid hjärtsvikt är trötthet, nedsatt ork, andfåddhet och bensvullnad. Andra symtom kan vara dålig aptit, hosta, svårt att ligga ner och sova, hjärtklappning och behov av att kissa på natten. Många går upp i vikt på grund av vätskeansamling i kroppen.

Hur vanligt är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt drabbar cirka 2–3 % av befolkning och omkring 200 000 personer i Sverige beräknas ha symtomgivande hjärtsvikt. Risken för sjukdomen ökar med stigande ålder och cirka var tionde person över 80 år har troligen hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som oftast kräver livslång behandling. Upprepat behov av sjukhusvård är vanligt.

Behandling

Behandling vid hjärtsvikt syftar till att underlätta hjärtats arbete, lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Behandlingen av hjärtsvikt är oftast livslång.


Referenser

Rikssvikt, www.ucr.uu.se/rikssvikt/allmaenhet/om-hjaertsvikt

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård www.socialstyrelsen.se, juni 2018


Senast uppdaterad 2022-04-26

Kontakta oss

Beställ material