Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd då hjärtat inte längre kan pumpa tillräckligt mycket blod för att förse kroppens livsviktiga organ med tillräcklig mängd syre och näringsämnen.

Varför utvecklar man hjärtsvikt?

Hjärtsvikt kan ha flera orsaker, de vanligaste är högt blodtryck och tidigare hjärtinfarkt. Andra orsaker kan vara t.ex. hjärtmuskelsjukdomar, oregelbunden hjärtrytm (för snabb eller för långsam rytm), lung- och njursjukdomar, diabetes och rubbningar i sköldkörteln, som också ger en ökad belastning på hjärtat. Även exempelvis blodbrist, infektion, influensa, alkohol och vissa läkemedel (t.ex. antiinflammatoriska läkemedel) kan ge upphov till hjärtsvikt eller förvärra den. Det är viktigt att utreda och behandla andra bakomliggande sjukdomar på ett korrekt sätt.

 

Vilka symtom har man vid hjärtsvikt?

När hjärtats pumpkraft är försvagad och hjärtat inte längre kan pumpa ut lika mycket blod som tidigare aktiveras olika mekanismer i kroppen. Dessa leder bl.a. till vätskeansamling, förstoring av hjärtmuskeln, ökat motstånd i blodkärlen och påverkan på blodflödet. Hjärtsvikt utvecklas oftast gradvist – den fysiska orken och uthålligheten försämras efterhand. Kroppen anpassar sig så länge som möjligt, men till slut kan den inte anpassa sig längre och symtom uppstår.
Vanliga symtom vid hjärtsvikt är trötthet, nedsatt ork, andfåddhet och bensvullnad. Andra symtom kan vara aptitlöshet, hosta, svårt att andas, hjärtklappning och behov av att kissa på natten. Många går också upp i vikt på grund av vätskeansamling i kroppen.

Hur vanligt är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt drabbar cirka 2–3 % av befolkning och omkring 250 000 personer i Sverige beräknas ha hjärtsvikt. Risken för sjukdomen ökar med stigande ålder och cirka var tionde person över 70 år är drabbad. Män insjuknar oftast tidigare i livet än kvinnor. En anledning till detta är att män drabbas ofta tidigare av hjärtinfarkt än kvinnor.
Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till inläggning på sjukhus i åldersgruppen över 65 år.

Behandling

Behandling vid hjärtsvikt syftar till att underlätta hjärtats arbete, lindra symtomen och förbättra livskvaliteten.


Text faktagranskad av Per Kvidal, överläkare och Lena Sandelin, sjukgymnast vid hjärtavdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Senast uppdaterad 2018-11-26

Kontakta oss

Beställ material