Receptfritt läkemedel mot springmask

Behandling för barn och vuxna

Pyrvin är ett läkemedel mot springmask. Pyrvin är effektivt mot springmask redan som engångsdos. Då behandlingen upprepas efter två veckor förintas de maskar som utvecklats ur äggen efter den första dosen. Til vuxna och barn från 10 kg. Alla familjemedlemmar bör behandlas samtidig.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information och läs alltid bipacksedeln innan du tar Pyrvin.

Pyrvin 100 mg finns i förpackningar med 6, 20 och 40 tabletter och köpas på apoteket.

Köp Pyrvin här

Att tänka på:

Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Det rekommenderas att tabletterna inte delas, eftersom de då kan färga t.ex. kläderna. Det är dock möjligt att dela tabletten om doseringen (t.ex. för små barn) så kräver. Pyrvin färgar avföringen röd. Vanligt tvättmedel tar i regel bort missfärgningen.

Receptfria läkemedel med symbolen Välvald är från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.
Orion Pharma AB uppfyller kriterierna för Välvald 2022.

Minimiinformation

Pyrvin®(pyrvinembonat) [receptfritt läkemedel] mot springmask. Pyrvin är effektivt mot springmask redan som engångsdos. Behandlingen upprepas efter två veckor. Antalet tabletter beror på kroppsvikten, en tablett per 10–15 kg kroppsvikt. Behandla alla familjemedlemmar samtidigt. Tabletter 100 mg. Läs alltid bipacksedeln noga före användning. Senaste översyn av produktresumé: 2021-06-23. För ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2022-03-07

Kontakta oss

Beställ material