Frågor om Pronaxen

Vad är Pronaxen?

Pronaxen är ett receptfritt läkemedel som innehåller substansen naproxen som minskar uppkomsten av smärtbildande ämnen, s.k. prostaglandiner, i kroppen.

Hur doseras Pronaxen?

Dosrekommendationen är 1 tablett var 12:e timme.  

Kan Pronaxen kombineras med acetylsalicylsyra (till exempel Treo)?

Pronaxen ska inte kombineras med acetylsalicylsyra. Generellt sett ska man inte kombinera flera så kallade NSAID preparat eftersom risken för biverkningar ökar.

Kan Pronaxen kombineras med paracetamol (till exempel Alvedon)?

En kombination med flera smärtlindrande läkemedel för egenvårdsbruk är inte att rekommendera. Om du inte får tillräcklig smärtlindring med Pronaxen bör du kontakta läkare.

Kan en tablett Pronaxen krossas och lösas i vatten?

Pronaxen kan krossas. Tabletterna löser sig inte i vatten och därför är det viktigt att inget lämnas kvar på botten av glaset samt att du är noga med att ta hela dosen. Det är också viktigt att du sköljer noggrant med vatten så att allt kommer ner i magen.

Kan man vistas i stark sol under behandling med Pronaxen? Finns det risk för hudreaktioner under solexponering?

Reaktion efter solning (fotosensitivitet) finns beskrivet, även om det är mindre vanligt. Detta gäller generellt för alla NSAID-preparat, även geler för utvärtes bruk som finns att köpa receptfritt på apoteket. Det finns ingen rekommendation att man ska undvika sol när man tar Pronaxen eller andra NSAID-preparat. Stark sol bör dock undvikas om man använder NSAID-gel för utvärtes bruk. Om du misstänker att du fått en reaktion på grund av solexponering bör du ta kontakt med läkare.

 


Källa: www.fass.se


Senast uppdaterad 2021-04-16

Kontakta oss

Beställ material