Informationskällor

och läsning för dig som vill läsa mer:

LVs sammanställning över vad som är utbytbart och vilka skäl som gör en produkt ej utbytbar

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/Kriterier-for-utbytbarhet/

 

LV Frågor och svar om utbytbarhet

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/Fragor-och-svar-om-utbytbarhet/

 

Möjligheter till att motsätta sig utbyte

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/Mojlighet-att-motsatta-sig-utbyte/

 

Förskrivarens roll vid utbyte

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/Forskrivarens-roll/

 

Informationsmaterial om utbytbarhet i allmänhet

https://www.tlv.se/apotek/utbyte-av-lakemedel-pa-apotek/informationsmaterial-om-det-generiska-utbytet.html

 

För förskrivare

https://www.tlv.se/apotek/utbyte-av-lakemedel-pa-apotek/informationsmaterial-om-det-generiska-utbytet/informationsmaterial-forskrivare.html

 

Generiska alternativ från Orion Pharma


Senast uppdaterad 2021-03-19