}

Beställ material

Här kan du som arbetar inom sjuk- och hälsovård beställa eller ladda ned vårt material kostnadsfritt.

Välj produkt eller terapiområde för att hitta rätt material.


Om sidan inte visas korrekt, vänligen använd en annan internetläsare.


Riskminimeringsmaterial
För läkemedel kan det finnas riskminimeringsmaterial (utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, checklistor osv.) som är avsedda att främja en säker och effektiv användning av läkemedlet. Materialen är riktade till hälso- och sjukvårdspersonal (t.ex. läkare, apotekspersonal och sjuksköterskor) och/eller patienter och vårdgivare. Riskminimeringsmaterial tas fram av innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet. Innehållet i och spridningen av materialen granskas av den nationella tillsynsmyndigheten. Riskminimeringsmaterial finns på orionproductsafety.com/sweden


Vill du få e-post om webbinarier, utbildningar och annat relevant inom ditt område? Anmäl ditt intresse här!


 

Fel vid inläsning av materialinformationen.

eller

{{ (therapyAreas| filter : {'categoryId':selectedTherapyArea})[0].therapyName }}

{{ (productPages| filter : {'Id':selectedProduct})[0].Name }}


{{ (productPages| filter : {'Id':material.PareID})[0].Name }}
» Läs mer

Varukorg

Produkt Material Antal
{{m.Name}} {{m.ProductCode}}

Adressuppgifter

 
Avbryt
 

Kontakta oss

Beställ material