XEOMIN

För symtomatisk behandling av blefarospasm, cervikal dystoni och av spasticitet i övre extremiteter.

Botulinumtoxininjektioner intramuskulärt är ett väletablerat förstahandsval vid fokala dystonier och spasticitet. XEOMIN (botulinumneurotoxin typ A), är ett rent neurotoxin fritt från komplexbildande proteiner avsedd för behandling av blefarospasm (ögonlockskontraktioner), cervikal dystoni (spastisk tortikollis) och spasticitet i övre extremiteter.

XEOMIN är rent

  • Det enda neurotoxinet (150 kD) som är fritt från komplexbildande proteiner.1
  • Ingen antikroppsinducerad terapisvikt i naiva patienter.2

XEOMIN är praktiskt

  • Obruten injektionsflaska kan förvaras i rumstemperatur.1

XEOMIN är mångsidigt

  • Dosering upp till 500 E för att kunna behandla fler muskler
  • Axeln inkluderad
  • 6 kliniska mönster
  • 18 muskler
  • Spasticitet i övre extremiteter, oavsett genes