Skräddarsydda utbildningar

En skräddarsydd utbildning på din klinik

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för kliniker. Upplägget är patientfallsbaserat med syfte att öka kunskapen om hjärtsvikt, diagnostisering och behandlingsalternativ. Utbildningen ger utrymme för diskussioner genom ett interaktivt system för frågor under patientfallen. Materialet är anpassat till att användas vid såväl fysiska som digitala utbildningar.

Materialet är kompletterat med hemodynamisk simulering i patientfallen, vilket möjliggör fördjupad diskussion om hemodynamik när det önskas.

De olika patientfallen speglar en mix som de flesta känner igen, oavsett om man arbetar på akuten, internmedicin, kardiologen, intensiven eller inom anestesin. Vill du veta mer om patientfallen så kan du läsa om dem här.

Utöver interaktiva patientfall kan följande moduler väljas:
- Patofysiologi och akut hjärtsvikt
- Introduktion till simulering av hemodynamik till patientfallen

Utbildningen, som är kostnadsfri, skräddarsys efter behov för specialister, ST-läkare eller sjuksköterskor.

Vill du veta mer?

Kontakta Ingela Liberg för mer information om innehåll och för att diskutera upplägg som skulle passa din klinik (ingela.liberg@orionpharma.com eller via telefon +46 70 623 64 44)


Är du intresserad av våra lunchwebbinarier? Läs mer och se aktuellt program här.


Senast uppdaterad 2022-04-26