Medicinsk service och utbildningar

Medicinsk service

Inom ramen för medicinsk service erbjuder vi kostnadsfritt såväl produktrelaterat som terapiinriktat material inom området hjärtsvikt. Du är välkommen att beställa här.

Orion Pharma utbildning inom avancerad och akut hjärtsvikt

Utbildningen riktar sig till dig som möter människor med akut hjärtsvikt och kan specialanpassas efter behov för specialister, ST-läkare eller sjuksköterskor.

Att i tidigt skede identifiera en patient med akut hjärtsvikt är avgörande för behandlingsutgången och kan bromsa sjukdomsutvecklingen. Utbildningen är patientfallsbaserad med syfte att öka kunskapen om hjärtsvikt, diagnostisering och behandlingsalternativ. Stor vikt läggs på diskussioner och interaktiva övningar. Tanken är att främja utbytet av kunskap och erfarenheter mellan specialister som möter hjärtsviktspatienter under olika förhållanden.

Orion Pharma utbildning inom avancerad och akut hjärtsvikt vänder sig i första hand till dig som är specialist eller ST-läkare inom kardiologi, akut/internmedicin, anestesi, intensivvård eller thoraxanestesi. Den kan också skräddarsys efter behov för ST-läkare och sjuksköterskor.

Kontakta Anna Lundström för information om utbildningsdatum och innehåll: anna.lundstrom@orionpharma.com eller via telefon +46 76 080 99 75.