Medicinsk service och utbildningar

Medicinsk service

Inom ramen för medicinsk service erbjuder vi kostnadsfritt såväl produktrelaterat material som terapiinriktat material inom området hjärtsvikt. Du är välkommen att beställa här.

Utbildningar inom hjärtsvikt

AURORA, en utbildning för dig som möter människor med akut hjärtsvikt. Utbildningen kan skräddarsys efter behov för specialister, ST-läkare eller sjuksköterskor. Att i tidigt skede identifiera en patient med akut hjärtsvikt är avgörande för behandlingsutgången och kan bromsa sjukdomsutvecklingen. AURORA är en patientfallsbaserad utbildning med syfte att öka kunskapen om hjärtsvikt, diagnostisering och behandlingsalternativ.

Under utbildningen läggs stor vikt på diskussioner och interaktiva övningar. Tanken är att främja utbytet av kunskap och erfarenheter mellan specialister som möter hjärtsviktspatienter under olika förhållanden.

AURORA vänder sig i första hand till dig som är specialist eller ST-läkare inom kardiologi, akut/internmedicin, anestesi, intensivvård eller thoraxanestesi.

Kontakta Pia Bolinder för information om utbildningsdatum och innehåll: pia.bolinder@orionpharma.com eller via telefon 08-623 64 53.