Välkommen till två eftermiddagssessioner med tema avancerad hjärtsvikt.

Fokus kommer att ligga på bakomliggande orsaker till hjärtsvikt, vad man bör vara
uppmärksam på gällande patofysiologi vid vård av hjärtsviktspatient med avancerad
hjärtsvikt, omvårdnadsutmaningar och behandlingsalternativ.

Utbildningen är uppdelad i två delar som innehåller samma program.


Del 1
Torsdag 2 september (v. 35) eller torsdag 16 september (v. 37) 13.00-15.00

Del 2
Torsdag 30 september (v. 39) eller torsdag 14 oktober (v. 41) 13.00-15.00


Anmäl dig till önskade datum på: hjartsvikt@orionpharma.com

Bekräftelse på din anmälan kommer inom några dagar. Anslutningslänk skickas samma vecka som mötet äger rum. Vi använder Microsoft Teams, du behöver inte ha appen installerad för att delta utan kan logga in via din vanliga browser.

Utbildningen är kostnadsfri, eventuella föreläsararvoden bekostas av Orion Pharma.


Är du intresserad av våra lunchwebbinarier? Läs mer och se aktuellt program här.


Senast uppdaterad 2021-09-21