Mesalazin Orion | Vid behandling av ulcerös kolit1

Brett sortiment, låg behandlingskostnad och hög leveranssäkerhet


 

Se minimiinformation och länk till FASS>>

Beställ material här

 

Brett sortiment

Mesalazin Orion finns både som enterotabletter och suppositorier och båda beredningsformerna finns i styrkorna 500 mg och 1000 mg.


Mesalazin Orion – Låg behandlingskostnad för patient och samhälle

Mesalazin Orion enterotabletter 500 mg och 1000 mg har samma låga pris per mg.

 

Mesalazin Orion suppositorier 500 mg och 1000 mg är utbytbara mot Asacol® och Salofalk® suppositorier i motsvarande styrka. Dessa preparat ingår i ”Periodens vara" och byts ut till det billigaste alternativet på apotek.

Vår ambition är att alltid hålla lågt/lägst pris över tid.

Ett lågt pris bidrar till att spara pengar för både regionens läkemedelsbudget och för patientens kostnad upp till högkostnadsskyddet.

Upp till högkostnadstrappans3 första steg om 1200 kronor betalar patienten 100 % av kostnaden för läkemedlet. Ett läkemedel med lågt pris värnar om patientens ekonomi.

 

 

Mesalazin Orion utgör vid alla olika doseringsintervall ett mer ekonomiskt val

 

 

Leveranssäkerhet – Hög tillgänglighet

Sedan lanseringen i september 2021 till augusti 2022 har leveranssäkerheten för Mesalazin Orion enterotabletter varit 100 %.

Leveranskapacitet mäts i antal levererade orderrader (beställningar) från läkemedelsgrossisten Tamro till beställande öppenvårdsapotek.

100 % av beställningar av Mesalazin Orion levereras till apotek dagen efter beställningen är gjord.

Vid ordination av Mesalazin Orion kan du känna dig trygg med att produkten finns tillgänglig för patienterna på närmaste apotek, om inte direkt så inom ett dygn. 

 

 

Medicinsk service

Informationsmaterial

Vi tillhandahåller hjälpmedel vid förskrivning:

  • Doseringskort ulcerös kolit
  • Patientinformation ulcerös kolit

Beställ materialet kostnadsfritt här

Har du en medicinsk fråga?

Här hittar du information om hur du kan kontakta oss.


Referenser

1. Mesalazin Orion produktresumé

2. TLV prisdatabas september 2022

3. TLV högkostnadsskydd för medicin

4. Doseringsintervall för Mesalazin Orion, Asacol®, Pentasa® och Mezavant® enligt Fass www.fass.se
    TLV; Priser i AUP, september 2021 till september 2022, förpackningsstorlekar 60, 100, 120 och 180 st. www.tlv.se

5. Leveranskapacitet antal orderrader av Mesalazin Orion levererade från Tamro till öppenvårdsapotek
    inom 24 timmar från beställning, Tamro AB.

 

Mesalazin Orion (mesalazin) Medel vid intestinala inflammationer [Rx]. (F). Enterotabletter, Indikation och subvention: Behandling av akut fas av mild till måttlig ulcerös kolit, Underhållsbehandling vid remission av ulcerös kolit. Säkerhet och effekt för barn och ungdomar <18 år har inte fastställts, ska inte ges till barn <5 år. Försiktighet: Vid behandling med mesalazin ska patienter med lungsjukdom, speciellt astma och/eller nedsatt njurfunktion och/eller nedsatt leverfunktion övervakas mycket noga. Hos patienter som tidigare varit överkänsliga mot sulfasalazin bör behandling med mesalazin ske under noggrann medicinsk övervakning. Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med aktivt mag- eller duodenalsår. Ska inte användas under graviditet och amning såvida inte den potentiella nyttan av behandlingen överväger de möjliga riskerna enligt läkarens bedömning. Suppositorier, Indikation och subvention: Behandling av distal ulcerös kolit (proktit och proktosigmoidit) vid lindriga eller måttliga akuta exacerbationer, underhållsbehandling vid remission. Det finns begränsat med information för användning hos barn mellan 6–18 år, rekommenderas inte för användning hos barn <6 år. Försiktighet: Utöver vad som gäller för enterotabletter, ska kontroll av blodprover (fullständig blodstatus) och urinprover utföras två veckor efter påbörjad behandling och med 4 veckors intervall. Om proverna är normala ska uppföljningsproven tas var 3:e månad. Senaste översyn av produktresumé: Enterotabletter 500 och 1000 mg och Suppositorium 500 och 1000 mg: 2023-01-25.

 

För priser och ytterligare information se www.fass.se.


Senast uppdaterad 2022-10-14

Kontakta oss

Beställ material