}

Mer information om Ryaltris™

För dig som är licensierad inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Se minimiinformation och länk till FASS

Ryaltris™ är avsett för vuxna och barn 12 år och äldre för behandling av måttliga till svåra nasala symtom i samband med allergisk rinit.1

Nässpray vid allergisk rinit1

Ryaltris™ nässpray är en kombinationsbehandling som innehåller mometasonfuroat (25 µg) och olopatadin (600 µg).1

Intresseanmälan/boka besök

Anmäl dig för att få information om framtida webbinarier, utbildningar och övrigt av intresse. Informationen riktar sig till sjukvårdspersonal med ett intresse för allergi och astma/KOL.

Du kan även boka ett besök för att få mer information om Ryaltris™ som ett behandlingsalternativ. Under besöket finns även möjlighet att få information om Easyhaler och vårt sortiment inom astma och KOL. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig. Du kan också kontakta någon av våra Ryaltris™-representanter direkt, kontaktuppgifter hittar du här.

(Avregistreringslänk finns i alla e-postutskick)

 

Hur Orion Pharma använder din information

För att kunna anpassa vår kommunikation så att den matchar dina intressen och behov, kan vi komma att samla in information från dig via formulär eller baserat på hur du interagerar med våra hemsidor (om du godkänt användandet av cookies). Vi kommer endast skicka information som vi tror kommer vara av värde för dig baserat på din yrkesroll och arbetsplats, detta kan inkludera marknadsföringsmaterial. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.


Ryaltris™-representanter

Erika Törnvall: erika.tornvall@orionpharma.com
Gotland, Jämtland, Stockholm (södra) och Västernorrland

Lena Johansson: lena.johansson@orionpharma.com
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Västmanland, Värmland, Örebro och Östergötland

Magnus Lorentzon: magnus.lorentzon@orionpharma.com
Halland, Jönköping, Kalmar (Hultsfred, Oskarshamn och Västervik) och Västra Götaland

Simon Josefsson: simon.josefsson@orionpharma.com
Blekinge, Kalmar (Kalmar stad och Öland), Kronoberg och Skåne

Susanna Kaas: susanna.kaas@orionpharma.com
Norrbotten, Stockholm (norra), Uppsala och Västerbotten


Referenser:
1. Ryaltris™ produktresumé

Ryaltris™ på FASS

Ryaltris™ produktsida

Beställ material kostnadsfritt


Minimiinformation

Ryaltris™ 25µg mometasonfuroat/600µg olopatadin (Rx), nässpray, suspension för vuxna och barn över 12 år för behandling av måttliga till svåra nasala symtom i samband med allergisk rinit. Senaste översyn av produktresumé: 2023-10-06. För ytterligare information se www.fass.se.

Läs hela produktresumén före förskrivning.


Minimiinformation

Salflumix Easyhaler® (salmeterol/flutikasonpropionat) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 50/250 mikrogram och 50/500 mikrogram. För regelbunden behandling av bronkialastma hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande ß2-agonist och inhalationssteroid) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och ’vid behovs’ medicinering med inhalerad kortverkande ß2-agonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande ß2-agonist. KOL: Inhalationspulver i styrkan 50/500 mikrogram. Salflumix Easyhaler är indicerad för symtomatisk behandling av patienter från 18 år med KOL med ett FEV1 <60% av beräknat normalvärde (före bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien samt betydande symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-12-08. Bufomix Easyhaler® (budesonid/formoterol) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 80/4,5 mikrogram, 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För behandling av astma när kombinationsbehandling är lämplig. Bufomix Easyhaler är inte avsett som initial astmabehandling. Bufomix Easyhaler 80/4,5 mikrogram är godkänd från 6 år vid underhållsbehandling och från 12 år för underhållsbehandling och vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling och för vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 320/9 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. KOL: Inhalationspulver i styrkorna 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 <70% av förväntat värde) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram är godkänd från 18 år. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-10-21. Buventol Easyhaler® (salbutamol) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Patienter som ordineras regelbunden antiinflammatorisk behandling (t.ex. inhalerade kortikosteroider) ska uppmanas att fortsätta ta sin antiinflammatoriska behandling även när symtomen minskar och de inte behöver Buventol Easyhaler. Buventol Easyhaler godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2024-01-25. Giona Easyhaler® (budesonid) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos, 200 mikrogram/dos och 400 mikrogram/dos. För behandling av lindrig, måttlig och svår ihållande astma. Giona Easyhaler är inte lämplig för behandling av akuta astmaanfall. Giona Easyhaler är godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2022-03-17. Beclomet Easyhaler® (beklometason) [Rx] F. Inhalationspulver 200 mikrogram/dos. För behandling av bronkialastma. Beclomet Easyhaler godkänd från 5 år. Senaste översyn av produktresumé: 2021-03-04. För priser och ytterligare information se www.fass.se.

RYAL-26/20221013 SE-RYA-08-2022-v02-landing page


Senast uppdaterad 2023-11-17

Kontakta oss

Beställ material