Levetiracetam Orion

Vid behandling av epilepsi1

Brett sortiment, låg behandlingskostnad2 och stabil leveranssäkerhet5


 

Se minimiinformation och länk till FASS>>

Beställ material här

 

Brett sortiment av styrkor och förpackningar

För att underlätta vid ordination finns Levetiracetam Orion i flera olika styrkor och förpackningsalternativ. Samtliga tablettstyrkor är försedda med brytskåra för enkel delning till två lika stora doser1.

 

Bilderna är inte skalenliga

 


Låg behandlingskostnad2 för patient och samhälle

Kostnaden för Levetiracetam Orion har sedan 2017 varit betydligt lägre jämfört med originalprodukt och andra generiska alternativ2. Vår ambition är att alltid hålla lågt/lägst pris över tid.

Ett lågt pris bidrar till att spara pengar för både regionens läkemedelsbudget och för patientens kostnad upp till högkostnadsskyddet. Upp till högkostnadstrappans3 första steg om 1 300:- betalar patienten 100 % själv av kostnaden för läkemedlet.

Ett läkemedel med lågt pris värnar om såväl patientens som samhällets ekonomi.

Kostnadsjämförelse mellan de marknadsledande alternativen
Levetiracetam 1000 mg per dygn

(årskostnad 2 x 500 mg / dygn, 200 st förp.)4
Priser i SEK

Grafen uppdateras kvartalsvis.


Leveranssäkerhet5 – stabil tillgänglighet

Vi kan erbjuda en säker och stabil tillgång tack vare vårt centrallager utanför Helsingfors. I perioden januari 2021 till december 2022 har leveranssäkerheten för Levetiracetam Orion i genomsnitt varit 99,4 %5. Leveranskapacitet mäts i antal levererade beställningar från läkemedelsgrossisten Tamro till beställande öppenvårdsapotek.

99,4 % av beställningar av Levetiracetam Orion levereras till apotek dagen efter beställningen gjordes. Vid ordination av Levetiracetam Orion kan du känna dig trygg med att produkten finns tillgänglig för patienterna på närmaste apotek inom ett dygn.

 
Leveranskapacitet


Medicinsk service

Informationsmaterial

Vi tillhandahåller hjälpmedel vid förskrivning:

  • Doseringskort epilepsi

  • Patientinformation epilepsi

Beställ materialet kostnadsfritt här

Har du en medicinsk fråga?

Här hittar du information om hur du kan kontakta oss.


Referenser

1. Levetiracetam Orion produktresumé

2. TLV prisdatabas

3. TLV högkostnadsskydd för medicin

4. Normaldosering epilepsi 1000 – 1500 per dygn mg (fördelat på 2 doseringstillfällen, 500 mg x 2 eller 750 mg x 2) förpackningsstorlek 200 st. AUP, TLV prisdatabas 2017-01—2022-03, www.tlv.se Priser AUP mars 2022, 500 mg x 100 st.

5. Leveranskapacitet antal orderrader av Levetiracetam Orion levererade från Tamro till öppenvårdsapotek inom 24 timmar från beställning, Tamro AB.


Levetiracetam Orion (levetiracetam) antiepileptika [Rx] F.

Indikation och subvention: Monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi. Tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från en månads ålder med epilepsi. Som tilläggsbehandling vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi. Som tilläggsbehandling vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi. Försiktighet och varningar: Nedsatt njurfunktion kan kräva dosjustering. Vid svårt nedsatt leverfunktion rekommenderas utredning av njurfunktionen före fastställande av dosen. Sällsynta fall av cytopenier har förekommit vanligtvis i början av behandlingen. Fullständig blodstatus rekommenderas hos patienter som upplever betydande svaghet, pyrexi, återkommande infektioner eller koagulationsrubbningar. Förlängt QT‑intervall har i sällsynta fall observerats. Levetiracetam kan orsaka psykotiska symtom och avvikande beteende, inklusive irritabilitet och aggressivitet.   

Behandling med levetiracetam bör omprövas när en kvinna planerar att bli gravid.

Levetiracetam Orion: Tabletter 250 mg, 500 mg, 750 mg och 1000 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2022-07-21. För priser och ytterligare information se www.fass.se

Läs mer på fass.se

 


Senast uppdaterad 2023-05-15

Kontakta oss

Beställ material