Gastroenterologi | Ulcerös Kolit

Ungefär 650 000 (0,65 %) personer är drabbade av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Sverige. Med en ökande incidens i framförallt norra Europa under senare år är IBD en vanlig folksjukdom inom gastroenterologi. Orsaken till denna incidensökning är oklar, men det innebär en ökad belastning och ett ökat omhändertagande av IBD-patienter inom gastroenterologin.

IBD manifesterar sig som en kronisk inflammation i tarmens slemhinna och omfattar ulcerös kolit, Crohns sjukdom och oklassificerad kolit. Orsaken till sjukdomen är inte fullt kartlagd, men både arv och miljö är av betydelse. Sjukdomen är kronisk, debuterar ofta under tonåren upp till 20-30 årsåldern och går vanligen i skov med längre perioder av symtomfrihet.

Läkemedelsbehandling syftar till att så långt det är möjligt få patienten symtomfri och möjliggöra ett så normalt liv som möjligt, undvika skov och försämrat sjukdomsstillstånd som i värsta fall leder till operation och stomi.

Grundbehandlingen av ulcerös kolit är antiinflammatorisk behandling med lokal effekt på tarmslemhinnan, 5-ASA (mesalazin) i olika beredningsformer utgör grundstenen i behandlingen, med tillägg av kortison och immunmodulerande substanser.

Mesalazin har funnits tillgängligt på marknaden under många år, men har en hög behandlingskostnad då generiska alternativ saknats och utbyte till billigaste alternativ på apotek inte får göras.

2021 lanserade Orion Pharma Mesalazin Orion, ett generiskt mesalazinalternativ till betydligt lägre behandlingskostnad.

- Mesalazin Orion suppositorier ingår i ”Periodens vara” och är utbytbara mot Asacol® och Salofalk® suppositorier i motsvarande styrka på apotek. För denna beredningsform ser apoteket till att det billigaste alternativet expedieras.

- Mesalazin Orion enterotabletter är fortsatt inte utbytbara på apotek, p.g.a. olika beredningsformer och styrkor mellan de olika mesalazinläkemedeln, vilket innebär att ett aktivt val av billigare alternativ måste väljas vid ordination.

Läs mer om Mesalazin Orion


Senast uppdaterad 2022-09-14