Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Remsima

Medicinsk service

Beställ material kostnadsfritt på vår hemsida, vi har bl.a. en folder som informerar om vad en biosimilar är och förhållandet mellan en biosimilar och ett originalläkemedel (referensläkemedel). Du kan också beställa vår Remsima produktfolder som vänder sig till dig som ska behandla patienter med tumörnekrosfaktor-alfa (TNFα)-hämmaren infliximab.

Viktig säkerhetsinformation: Ta även del av de material som informerar om vad man bör känna till innan förskrivning och användning av Remsima dvs. riskerna (kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar) vid behandling med Remsima. Beställ material kostnadsfritt här.

Den första biosimilaren som är baserad på en monoklonal antikropp

Remsima® är ett immunsuppressivt läkemedel som tillhör gruppen TNFα-hämmare
(ATC kod: L04AB02). Infliximab är en väldokumenterad TNFα-hämmare som funnits
i Europa sedan 1999.1

Remsima är godkänd för behandling av vuxna vid:
• Reumatoid artrit
• Ankyloserande spondylit
• Psoriasisartrit
• Psoriasis

och för behandling av vuxna och barn från 6 år vid:
• Crohns sjukdom
• Ulcerös Colit

Läs mer om Remsima på fass.se.

Referens: 1) Assessment Report Remsima.European Medicines Agency (EMA), 27 juni 2013.

Remsima® (infliximab) TNF-hämmare, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (Rx, F). Indikation: reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, psoriasis, Crohns sjukdom hos vuxna och barn*, ulcerös kolit hos vuxna och barn*. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot andra murina proteiner eller mot något av hjälpämnena. Patienter med tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom sepsis, abscesser och opportunistiska infektioner. Patienter med måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA-klass III/IV). Kvinnor i fertil ålder ska överväga användning av lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta att använda dem i minst 6 månader efter den sista behandlingen med infliximab. Patienter ska testas för HBV och TBC-infektion innan behandling med Remsima påbörjas. * Pediatriska patienter: Remsima är avsedd för behandling av svår aktiv sjukdom hos pediatriska patienter mellan 6 och 17 år som svarat otillräckligt på konventionell behandling eller har intolerans eller kontraindikationer mot sådan behandling. Senaste översyn av produktresumé: 2018-09-20. För priser och ytterligare information se www.fass.se

Uppdaterad 24 januari 2019
 

Klicka på rutan nedan för att beställa kostnadsfritt material för Remsima.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!