Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten på sidan och ge dig den bästa möjliga upplevelsen.
Genom att använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Skrifter och temahäften

 • Akut hjärtsvikt

  Akut hjärtsvikt

  Skriven av Bert Andersson, professor och överläkare vid verksamheten för kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Boken ger en aktuell uppdatering av hur patienter med med akut hjärtsvikt ska diagnostiseras, utredas och behandlas.

  Boken vänder sig i första hand till läkare och sjukvårdspersonal som har kontakt med patienter med hjärtsvikt.

  September 2017

  Antal
 • Skrift: Hjärtsvikt och kardiogen chock

  Skrift: Hjärtsvikt och kardiogen chock

  Av Stefan Jovinge och Lars Algotsson på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Kardiogen chock utgör den allvarligaste formen av akut hjärtsvikt och som obehandlad har en mortalitet på med än 90 %. I denna skrift beskrivs grundfysiologin kring det normala hjärtat i relation till hjärtat i chock som underlag till behandlingsval.

  November 2013

  Antal
 • Skrift: Hjärtsvikt vid nedsatt njurfunktion

  Skrift: Hjärtsvikt vid nedsatt njurfunktion

  av Gregor Guron och Maria Svensson, docent och specialistläkare vid njurmedicinska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det kliniska omhändertagandet av patienter med samtidig hjärtsvikt och njurfunktionsnedsättning är ofta en svår utmaning med tanke på den komplexa sjukdomsbilden och den i många fall dåliga prognosen. Syftet med denna skrift är att ge en lättbegriplig översikt över sambanden mellan hjärta och njurar när de sviktar, och även att ge praktiska råd.

  November 2011.

  Antal
 • Skrift: Pulmonell hypertension

  Skrift: Pulmonell hypertension

  Av Björn Kornhall, överläkare och kardiolog vid Kliniken för hjärtsvikt i Lund.

  Skriften är avsedd att ge en överblick över vad pulmonell hypertension innebär och orsakerna bakom, samt när man ska behandla och när man ska remittera vidare till högspecialiserade centra.

  Augusti 2010

  Antal
 • Skrift: Omhändertagande av högriskpatienter inför icke-kardiell kirurgi

  Skrift: Omhändertagande av högriskpatienter inför icke-kardiell kirurgi

  Av Dr Mikael Lindkvist och Dr Brian Cleaver som både är verksamma inom anestesi-och intensivvård vid Södersjukhuset i Stockholm.

  Cirka 234 miljoner kirurgiska ingrepp görs per år runtom i världen. En grupp högriskpatienter står för 80 % av mortaliteten, men bara 15 % av ingreppen. Skriften ger en inblick i patofysiologi, riskbedömning, perioperativ optimering och vätskebehandling. Författarna delger sina erfarenheter och strategier och avslutar med två illustrativa patientfall.

  Januari 2010.

  Antal
 • Skrift: Omhändertagande av vuxna med medfött hjärtfel

  Skrift: Omhändertagande av vuxna med medfött hjärtfel

  Av Ulf Thilén, Kerstin Pahlmark och Per Kvidal. Ulf Thilén är ansvarig för GUCH (Grown-Up Congenital Heart disease) mottagningen i Lund och Kerstin Pahlmark ansvarig för den anestesiologiska GUCH-verksamheten i Lund. Per Kvidal GUCH-ansvarig i Uppsala gör en fallbeskrivning.

  Barn som föds med hjärtfel erbjuds idag bättre behandlingsmöjligheter med tidigt korrigerande operationer, vilket innebär att flera uppnår vuxen ålder och flera specialiteter inom sjukvården kommer att träffa dessa patienter.

  Skriften syftar till att sprida och öka kunskapen om den ”nya” patientgruppen GUCH. Tonvikten ligger på cirkulationsfysiologi och hjärtsvikt samt anestesiologiska aspekter vid icke-kardiell kirurgi.

  Augusti 2009

  Antal
 • Skrift: Funktion & livskvalitet

  Skrift: Funktion & livskvalitet

  Av Gerhard Wikström, docent i kardiologi och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Ylwa Wallström, hjärtsviktssjuksköterska och processutvecklare vid Kärnsjukhuset i Skövde.

  Skriften tar upp alternativ med behandlingar och omvårdnad för svårt sjuka hjärtsviktspatienter för att höja deras livskvalitet.

  Utgiven januari 2009.

  Antal
 • Skrift: Natriuretiska peptider

  Skrift: Natriuretiska peptider

  Av Ulf Dahlström, professor i kardiologi och verksam vid Linköpings Universitetssjukhus.

  Skriften sammanfattar var vi står idag när det gäller klinisk användning av NP. Avsnittet monitorering av NP-nivåer för behandling tar upp några exempel på hur NP kan användas som ett hjälpmedel i den kliniska vardagen på en hjärtsviktsenhet.

  September 2008

  Antal
 • Högerkammarsvikt

  Högerkammarsvikt

  Högerkammarsvikt - isolerad eller som del i biventrikulär svikt. Av Jan Hultman.

  Skriften belyser de vanligast använda metoderna för bedömning av höger kammare. Avsnitte om behandling av högerkammarsvikt illustreras med ett par exempel.

  September 2007

  Antal
 •  
 

Din beställning

Din beställning är tom

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!