Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Sedering

Sederande läkemedel används inom intensivvården för att patienterna ska tolerera
den stressade situation de befinner sig i och de behandlingar de behöver för sin
sjukdom (1).

dexdor® (dexmedetomidin) är en α2-receptoragonist som ger möjlighet att lättare väcka sederade patienter inom intensivvården.  dexdor® (dexmedetomidin) är idag den enda α2-receptoragonist som finns godkänd för sedering. Det har visats i studier att dexdor är lika bra som midazolam och propofol när det gäller att hålla patienten inom lätt till måttligt sederingsdjup (2). Material om dexdor kan du beställa kostnadsfritt här på vår webbplats. Klicka här...

Aurora sederingsutbildning

Vår utbildning inom sedering har uppdaterats med nya patientfall. Läs mer om Aurora sedering här och boka utbildning till din klinik.

 Räkna ut rätt dosering med dexdor® doseringsapp

dexdor® dosing calculator finns för iOS, android och windows. Ladda ned appen till din mobil eller ipad från App store.


Det finns också doseringskort i pappersformat (beställ här): både som inplastad A4-format och i praktiskt fickformat.

  

 

dexdor® fick marknadsföringstillstånd 16 september 2011. Det är en originalprodukt från Orion Pharma som tillverkas i Orions fabrik i Espoo, Finland. Läs mer om dexdor® här...


1. Wenham T, Pittard A. Contin Educ Anaesth Crit Care 2009;9:178-83.
2. European Public Assessment Report (EPAR), dexdor.

Uppdaterad 21 februari 2019
 

Klicka på rutan nedan för att beställa kostnadsfritt material inom sedering.

Best-sederingsmaterial 

dexdor®(dexmedetomidin))

Dexdor (dexmedetomidin) [Rx] EF 100 µg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Selektiv alfa-2-receptoragonist. För sedering av vuxna intensivvårdspatienter vilka behöver en sederingsnivå som inte är djupare än att de kan väckas av verbal stimulans (motsvarande Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 0 till -3) och för sedering av icke-intuberade vuxna patienter före och/eller under diagnostiska eller kirurgiska ingrepp som kräver sedering, dvs procedurrelaterad/vaken sedering. Senaste översyn av produktresumé: 2018-08-02. För ytterligare information se www.fass.se.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!