Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Schizofreni, psykos

Trilafon dekanoat

Orion Pharma har sedan hösten 2013 marknadsföringsrättigheterna för Trilafon dekanoat (perfenazin) i Skandinavien. Trilafon dekanoat injektionslösning, vätska 108 mg/ml är avsett för behandling av schizofreni, schizofreniform psykos, paranoid och manisk psykos, schizoaffektivt syndrom. Trilafon dekanoat är en depåinjektion som ges intramuskulärt. Den aktiva substansen perfenazin diffunderar långsamt ut från depåområdet. Trilafon dekanoat ger under behandlingsintervallet en jämn serumkoncentration.

Vid underhållsbehandling ges injektionen vanligen var 3:e eller var 4:e vecka. Den individuella dosen varierar mellan 0,25-2,0 ml (27-216 mg). Trilafon dekanoat finns i förpackningsstorlek med 10 st x 1 ml glasampuller.

Väl beprövat antipsykotiskt läkemedel i depåform

Trilafon kartong och ampullSocialstyrelsen publicerade nya nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling i april 2014 och ger perfenazin i depåform prioritet 4 vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott.* Motiveringen är: ”Avgörande för rekommendationen är att läkemedlet är väl beprövat och att depåbehandling ger minskad risk för återinsjuknande jämfört med peroral behandling. Perfenazin tolereras dessutom generellt bättre än haloperidol.”*

 

 

*Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Socialstyrelsen, april 2014 (ISBN 978-91-75555-173-9).

Uppdaterad 29 januari 2019
 

Trilafon dekanoat (perfenazindekanoat) [Rx]. Förmån. För behandling av schizofreni, schizofreniform psykos, paranoid och manisk psykos, schizoaffektivt syndrom. Injektionsvätska, lösning 108 mg/ml. Senaste översyn av produktresumé: 2017-06-19.
För priser och ytterligare information se www.fass.se.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!