Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Warfarin Orion

warfarinnatrium

Orion Pharma bidrar till konkurrens på området

Warfarin Orion tablett 2,5 mg är utan färgämne och är bioekvivalent med tablett Waran 2,5 mg (Nycomed). Det är ett generika till Waran (Takeda Pharma), men är inte utbytbart på apotek,

Behandling med warfarin, som är ett blodförtunnande läkemedel, används för att förebygga tromboemboliska komplikationer, som kan leda till stroke, hos bl.a. patienter med förmaksflimmer. Det används även till patienter med konstgjord hjärtklaff, djup ventrombos, lungemboli och i samband med stor transmural hjärtinfarkt.

  • Generiskt warfarin
  • Utan färgämne
  • Lägre pris än originalläkemedel.
  • Vit rund bikonvex tablett 2,5 mg med krysskåra, möjlig att dela i 4 delar
  • Bioekvivalent med originalprodukten Waran® (warfarinnatrium) tablett 2,5 mg

Warfarin Orion måste förskrivas aktivt av läkaren

Enligt Läkemedelsverket är läkemedel med snävt terapeutiskt intervall, där relativt små förändringar i plasmakoncentrationen hos en enskild individ kan ha terapeutisk betydelse, inte utbytbara på apotek. Känsligheten för vitamin K-antagonister varierar och regelbunden kontroll av PK (INR) är därför nödvändig. För att patienten ska få behandling med Warfarin Orion krävs att läkaren skriver "Warfarin Orion" på receptet. 

 

Uppdaterad 14 september 2015

Warfarin Orion (warfarinnatrium) [Rx]. För behandling och förebyggande av djup ventrombos och lungemboli. Förebyggande av tromboemboliska komplikationer efter stor transmural hjärtinfarkt. Förebyggande av tromboemboliska komplikationer hos vissa patienter med förmaksflimmer eller klaffproteser. Tabletter 2,5 mg. Omfattas av förmånssystemet. Senaste översyn av produktresumé: 2014-08-25. För priser och ytterligare information se www.fass.se.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!