Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

MyDystonia - en dystonidagbok för patienter

MyDystonia visualiserar och följer sjukdomspåverkan och behandlingsresultat över tiden och kan därmed underlätta kommunikationen mellan patient och läkare.

Dagbok

Patienten besvarar frågor (färdiga eller frågor som patienten skapat själv) om symptom och sjukdomens konsekvenser, online eller i MyDystonia-appen.

Rapport

Dagboken visualiserar och följer sjukdomspåverkan och behandlingsresultat över tiden.
Insikter, förväntningar och erfarenheter ger underlag för diskussion.

Rapporter skapade genom användning av MyDystonia kan skrivas ut eller delas elektroniskt.

Läs mer om MyDystonia här eller hämta appen på Google Play eller App Store.

MyDystonia är ett initiativ av Dystonia Europe och utvecklad med stöd av Merz.

Svenska versioner av app, hemsida och material är på initiativ av Svensk Dystoniförening och producerade med stöd av Orion Pharma. Svensk Dystoniförening arbetar med att stödja dystonidrabbade och deras anhöriga, sprida kunskap samt samverka med vårdpersonal för dystoni.

Material att ladda ner:

Uppdaterad 14 september 2017

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!