Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Astma och KOL

Medicinsk service

Inom området andningsvägar erbjuder vi ett brett sortiment av medicinsk service, bl.a. material om våra produkter och andra hjälpmedel som t. ex vår praktiska översikt med inhalatorer i fickformat. Den finns även som plansch. Vi har också demoex av våra inhalatorer med tillhörande ställ. Easyhaler bruksanvisning finns tillgänglig på flera olika språk. För att beställa och se övrigt material, klicka här.

Enkelhet en fördel för bra compliance

Easyhaler är en pulverinhalator vid behandling av astma. Det är en inhalator som är enkel att använda. Easyhaler finns tillgänglig med välkanda substanser såsom, salbutamol, beklometason, budesonid och kombinationen budesonid/formoterol. Buventol Easyhaler har funnits sedan 1993, Beclomet Easyhaler sedan 1994, Giona Easyhaler sedan 2002 och Bufomix Easyhaler sedan 2014. Inhalatorn tillverkas i Orions fabrik i Espoo, Finland. Läs mer om våra produkter här.

 

 

 Beclomet Easyhaler® (beklometason) [Rx] F. Inhalationspulver 200 μg/dos. För behandling av bronkialastma. Beclomet Easyhaler godkänd från 5 år. Senaste översyn av produktresumé: 2017-05-29. Bufomix Easyhaler® (budesonid/formoterol) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 80/4,5 µg,  160/4,5 µg och 320/9 µg. För behandling av astma när kombinationsbehandling är lämplig. Bufomix Easyhaler är inte avsett som initial astmabehandling. Bufomix Easyhaler 80/4,5 µg är godkänd från 6 år vid underhållsbehandling och från 12 år  för underhållsbehandling och vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 160/4,5 µg är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling  och för vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 320/9 µg är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. KOL: Inhalationspulver i styrkorna 160/4,5 µg och 320/9 µg. För symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 <70% av förväntat normal) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Bufomix Easyhaler 160/4,5 µg och 320/9 µg är godkänd från 18 år. Senaste översyn av produktresuméer: 2018-03-02. Buventol Easyhaler® (salbutamol) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Buventol Easyhaler godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2018-09-12. Giona Easyhaler® (budesonid) [Rx] F. Inhalationspulver 100 μg/dos, 200 μg/dos och 400 μg/dos. För behandling av lindrig, måttlig och svår ihållande astma. Giona Easyhaler är inte lämplig för behandling av akuta astmaanfall. Giona Easyhaler är godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2017-10-04.

För priser och ytterligare information se www.fass.se

Uppdaterad 24 januari 2019
 

Klicka på rutan nedan för att beställa kostnadsfritt material inom området astma/KOL.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!