Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Antikonception

Vagiprev är ett lågdoserat preventivmedel i form av en vaginalring.

Här kan du ta del av RMP-material för Vagiprev.

Här kan du beställa Vagiprev patientinformation i praktiskt fickformat.

Uppdaterad 25 januari 2019
 

 

Vagiprev (etinylestradiol/etonogestrel) Vaginalinlägg 0,120 mg/0,015 mg per 24 timmar. Antikonception (Rx, EF). Vagiprev är avsedd för kvinnor i fertil ålder. Säkerhet och effekt har påvisats hos kvinnor mellan 18 och 40 år. Vid beslut att förskriva Vagiprev ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framförallt de för venös tromboembolism (VTE), samt risken för VTE med Vagiprev jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel. Vid förekomst av riskfaktorer bör lämpligheten av Vagiprev diskuteras med kvinnan. Senaste översyn av produktresumé: 2017-11-23 För ytterligare information se www.fass.se.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!