Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Om Orion

Orion är ett innovativt europeiskt, forskningsbaserat företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel, läkemedelssubstanser och diagnostiska tester. 

Företaget grundades år 1917 av finska apotekare och har sedan dess vuxit till en av Nordens ledande läkemedelskoncerner. Orions produkter säljs i fler än hundra länder och företaget har egna säljorganisationer i över tjugo länder.

 
Verksamheten baseras på företagets grundläggande värderingar: ömsesidigt förtroende och respekt, kundfokus, innovation, prestation, kvalitet samt tillförlitlighet och säkerhet.


Orion Pharma är koncernens största division. Orions forskning och utveckling är framförallt fokuserad på produkter inom CNS (Central Nervous System), intensivvård, onkologi/urologi samt astma. Moderbolaget forskar intensivt för att utveckla befintliga och ta fram nya innovativa medicinska behandlingar.

Läs mer om Orion på koncernens webbplats. Klicka här...


Orion Pharma AB i Sverige

Orion Pharma AB är ett dotterbolag till Orion Oyj.

Vi arbetar för ett utökat samarbete med myndigheter, forskare, sjukvårdsorganisationer och andra läkemedelsföretag. Tack vare vår höga marknadsnärvaro i Sverige och övriga Norden är vi en attraktiv partner i olika sammanhang. Vi är ett sjuttiotal anställda inom marknadsföring, försäljning, klinisk forskning och utveckling, registrerings- och informationsfrågor samt ekonomi och administration.

 
Prioriterade terapiområden är kardiologi/intensivvård, CNS (central nervous system), astma, och urologi. Vi arbetar även med receptfria läkemedel och hudvårdsprodukter som finns på utvalda apotek och inom estetikområdet.


Originalläkemedel och konkurrenskraftiga generika

Vi har ett stort kunskapskapital på flera terapiområden. Vi har bl.a. arbetat drygt tjugo år med läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom. Inom kardiologi och intensivvård har vi framför allt skaffat oss kunskap inom akut hjärtsviktsbehandling och kommer nu att även arbeta inom sedering av patienter på intensivvården.


Inom dessa prioriterade områden har vi, ofta tillsammans med namnkunniga specialister, tagit fram informationsskrifter, patientinformation och andra trycksaker som medicinsk service till sjukvården.


Utöver originalläkemedel tillhandahåller Orion även generiska läkemedel inom olika terapiområden.
 

Egenvård

Revaxör är vårt mest kända varumärke. Vi har även receptfria värktabletter med flera olika aktiva substanser för behandling av akut smärta av olika slag.

 
Orion Pharma – bygger välbefinnande

Under ytan är människors grundläggande behov ganska lika. Vi vill ha hälsa och livskvalitet. Orion Pharma vill tillhandahålla innovativa och kostnadseffektiva läkemedel som kan bidra till att höja livskvaliteten hos dem som drabbas av sjukdom och smärta. 

Uppdaterad 30 juni 2014