Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Välkommen

Informationen på dessa sidor vänder sig till dig som arbetar inom landstingen med läkemedelsfrågor och apotek som ansvarar för varuförsörjning till landstingen och till öppenvårdsapotek.

 

Kontaktinformation och kontaktvägar
För att komma i kontakt med rätt person på Orion Pharma har vi ett antal funktionsbrevlådor som vi hänvisar respektive ärende till.


Avtalsfrågor
Ärenden som berör upphandling av rekvisitionsläkemedel, anbud, avtal, förlängningsoptioner, nettopriser, varulistor etc.
SCOrionavtal@orionpharma.com

Miljö- och CSR frågor
Ärenden som berör miljö- och CSR frågor vid tillverkning av våra läkemedel.
SCOrionmiljo@orionpharma.com 

Logistik, varuförsörjning och restnoteringar
Ärenden som berör restnoteringar, leveranser från Tamro och ändringar kring förpackningsinformation etc.
SCOrionlogistik@orionpharma.com

Fakturafrågor
Ärenden som rör fakturering av inköp till DIP från Tamro, rabattfakturering etc.
SCOrionfakturor@orionpharma.com

Medicinska och farmaceutiska frågor
Frågor av medicinsk och/eller farmaceutisk karaktär kring våra läkemedel.
Medinfo@orionpharma.com

Reklamationer
Ärenden som rör reklamationer av våra läkemedel (ej felleveranser från Tamro och/eller er varuförsörjare).
SCOrionreklamationer@orionpharma.com

Biverkningsrapportering
Rapportering av misstänkt biverkan av våra läkemedel
adr@orionpharma.com

Allmänna frågor och övriga ärenden till oss på Orion Pharma
info@orionpharma.se

 

Uppdaterad 27 januari 2014